Safety Way® zdobył tytuł Laureata Konkursu Innowacja Roku 2009


Firma Smay na swojej stronie internetowej informuje, że system zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich podczas pożaru Safety Way® zdobył tytuł Laureata Konkursu Innowacja Roku 2009, zorganizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE przez Forum Biznesu.
O Safety Way„Innowacja Roku”
to ogólnopolski program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Jego zadaniem jest również penetracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania nowatorskich wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat „Innowacja Roku”.
Program adresowany jest do firm, instytucji i organizacji działających na polskim rynku. Przedmiotem oceny są zastosowane w praktyce lub wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także w istotny sposób zmodyfikowane.
Program „Innowacja Roku” organizowany przez Forum Biznesu. Patronat nad programem sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE.
Logotyp "Innowacja 2009" ma zwrócić uwagę klientów oraz otoczenia na nowatorskie i oryginalne rozwiązania zastosowane w produktach oraz projektach oczekujących na wdrożenie. Możliwość posługiwania się znakiem "Innowacja Roku 2009", wyróżni firmę na rynku i będzie stanowił element budowania przewagi konkurencyjnej.