Data rozpoczęcia
2005-06-23
Data zakończenia
2005-06-23

23-25.06 Gdańsk
Prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych i sprzętu ratownictwa morskiego i lądowego.
Systemy koordynacji i współpracy służb ratowniczych w obliczu klęsk żywiołowych, sprzęt oraz techniki ratownicze i ratunkowe, służby medyczne, sprzęt przeciwpożarowy, sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Targowej ekspozycji towarzyszą pokazy ratownictwa morskiego i lądowego oraz Policji i Straży Pożarnej.
Patronat Honorowy nad targami objął: Krzysztof Janik - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szczegóły: www.mtgsa.com.pl/safety
Organizator:
Międzynarodowe Targi Gdańskie
ul. Beniowskiego 5
80-382 Gdańsk
tel. (058) 554 93 60, 552 21 68, 554 92 09
fax (058) 554 92 09
internet: www.mtgsa.com.pl