Data rozpoczęcia
2009-06-06
Data zakończenia
2009-06-09

08-09.06.2009 KielceX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO
08-09.06.2009 Kielce

W ciągu targowych trzech dni (16-28 czerwca 2008), wystawę odwiedziło ponad cztery tysiące dwustu pięćdziesięciu zwiedzających, m.in. kler, przedstawiciele firm, sprzedawcy, hurtownicy, dystrybutorzy, architekci, projektanci.
W tym roku na SACROEXPO swoją ofertę zaprezentowało blisko 250 firm firmy architektonicznych, wnętrzarskich i budowlanych z Polski i 8 krajów - z Włoch, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii oraz Republiki San Marino. Zwiedzający mieli niepowtarzalną okazję poznać najnowsze rozwiązania dotyczące budowy obiektów sakralnych, ich wyposażenia oraz elementów dekoracyjnych i konserwatorskich. Uczestnicy targów mieli możliwość poznania najnowszych technologii projektowania i utrzymania zieleni wokół kościołów, renowacji świątyń lub ich adaptacji w szczególnych warunkach przestrzennych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się aranżacje architektoniczne wnętrz, w tym projekty oświetlenia i nagłośnienia kościołów, dewocjonalia, szaty i naczynia liturgiczne, systemy informatyczne i archiwistyczne dla kościołów, witraże i rzeźby, Zaprezentowana została również literatura religijna oraz materiały multimedialne służące edukacji i ewangelizacji. Na targach nie zabrakło także biur pielgrzymkowych prezentujących swoje oferty.
Zakres branżowy targów:
1. Architektura
- Projektowanie nowych obiektów sakralnych
- Projekty renowacyjne i adaptacyjne obiektów sakralnych
- Projekty rewitalizacyjne obiektów sakralnych
2. Architektura wnętrz
- Projektowanie wnętrz nowych obiektów sakralnych
- Projektowanie wnętrz sakralnych
- Projekty i aranżacje oświetleniowe
- Projekty i wykonanie nagłośnienia obiektów sakralnych
- Projekty okolicznościowe
- Projekty i wykonanie wyposażenia obiektów sakralnych
3. Architektura krajobrazu
- Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów sakralnych
- Projektowanie i wykonanie zieleni w obiektach sakralnych
- Projektowanie i wykonanie zieleni okolicznościowej
4. Nekropolie
- Zakładanie nekropolii
- Systemy administracyjne nekropolii
- Rewitalizacja i konserwacja nekropolii
- Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni na terenach nekropolii
5. Budownictwo
- Realizacja nowych obiektów sakralnych
- Usługi konserwatorsko-remontowe dla obiektów sakralnych
- Usługi instalatorskie
- Usługi wodno-kanalizacyjne
- Instalacje elektryczne
- Instalacje grzewcze
- Termomodernizacja obiektów sakralnych
- Finansowanie projektów i prac budowlanych
- Zabezpieczenie obiektów sakralnych
6. Instalacje alarmowe
- Monitoring i ochrona
- Instalacje i ochrona przeciwpożarowa
- Sprzęt ratowniczy
- Ubezpieczenia
7. Sztuka
- Malarstwo
- Rzeźba
- Witrażnictwo
- Kamieniarstwo
- Kowalstwo artystyczne
- Metaloplastyka
- Usługi konserwatorskie
- Ubezpieczenia obiektów sztuki sakralnej
- Rzeczoznawstwo
8. Ludwisarstwo, budowa i renowacja zegarów
9. Muzyka
- Budowa i renowacja organów
- Instrumenty muzyczne
- Wydawnictwa muzyczne
- Kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej
10. Szaty i naczynia liturgiczne
- Projektowanie szat i naczyń liturgicznych
- Wyrób szat i naczyń liturgicznych
- Renowacja i konserwacja
- Przechowywanie szat i naczyń liturgicznych
11. Kancelaria, Archiwum, Biblioteka
- Systemy informatyczne dla kancelarii, archiwum i biblioteki
- Wyposażenie kancelarii, archiwum i biblioteki
- Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki
- Sprzęt i materiały biurowe
12. Wydawnictwa religijne
- Literatura religijna
- Wydawnictwa katechetyczne
- Wydawnictwa naukowe z zakresu teologii, filozofii, prawa
- Wydawnictwa liturgiczne
- Homiletyka
- Prasa religijna
13. Ewangelizacja multimedialna
- Film
- Radio
- Reklama wizualna
- Public Relations
- Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Organizacja koncertów i imprez
- Internet
- Sprzęt multimedialny
14. Szkoły i uczelnie wyznaniowe
15. Domy rekolekcyjne
16. Turystyka religijna
17. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne
18. Działalność charytatywno-opiekuńcza związków wyznaniowych
19. Systemy informatyczne i tworzenie baz danych
20. Dewocjonalia
21. Poligrafia
22. Odzież i konfekcja
Więcej na stronie www.targikielce.pl