Data rozpoczęcia
2008-06-16
Data zakończenia
2008-06-18

16-18.06.2008 KielceIX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO
16-18.06.2008 Kielce

Targi Kielce zapraszają na IX Międzynarodową Wystawę Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2008.
Na targach SACROEXPO swoją ofertę przedstawiają firmy architektoniczne, wnętrzarskie i budowlane. Zaprezentują one najnowsze rozwiązania dotyczące budowy obiektów sakralnych, ich wyposażenia oraz elementów dekoracyjnych i konserwatorskich. Uczestnicy targów mogą się zapoznać z najnowszymi technologiami projektowania i utrzymania zieleni wokół kościołów, renowacji świątyń lub ich adaptacji w szczególnych warunkach przestrzennych. Podczas wystawy można obejrzeć ciekawe aranżacje architektoniczne wnętrz, w tym projekty oświetlenia i nagłośnienia kościołów, dewocjonalia, szaty i naczynia liturgiczne, systemy informatyczne i archiwistyczne dla kościołów, witraże i rzeźby, Zaprezentowana będzie również literatura religijna oraz materiały multimedialne służące edukacji i ewangelizacji. Na targach swoje oferty przedstawiają także biura pielgrzymkowe. Wystawie wyrobów wyposażenia kościelnego oraz sztuki sakralnej towarzyszą ponadto warsztaty i konferencje naukowe.
Podczas poprzedniej edycji targów w pawilonach wystawienniczych Targów Kielce można było obejrzeć trzy wystawy. Jedna z nich to wystawa "Matki Pana" w fotografii Takuya Tsukahara z Japonii. Wystawa pochodziła ze zbiorów klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Druga wystawa to prezentacja Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Ten cykl prezentacji zakonów rozpoczęliśmy od ubiegłego roku. Podczas targów zostały również przedstwione prace absolwentów i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach. Wystawie SACROEXPO towarzyszyło szereg innych wydarzeń, jak: wieczór autorski Ernesta Brylla z oprawą plastyczną prof. Stanisława Słoniny, koncert chóru gregoriańskiego Schola Gregoriana Silesiensis z Wrocławia, spotkanie z aktorem Wenantym Nosulem, który w filmie "Jan Paweł II" wcielił się w rolę księdza Stanisława Dziwisza. Na Placu Artystów w Kielcach można było obejrzeć wystawę plenerową z okazji 625-lecia obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze "Historia obecności". Podczas wystawy SACROEXPO odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych "Twój Anioł", a w Kieleckim Centrum Kultury finał VI Diecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej.
Najciekawsze wyroby prezentowane na targach zostaną nagrodzone medalami Papieskiej Rady do spraw Kultury, Prymasa Polski, nagrodą specjalną Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej oraz medalami Targów Kielce.
Zakres branżowy targów:
1. Architektura
- Projektowanie nowych obiektów sakralnych
- Projekty renowacyjne i adaptacyjne obiektów sakralnych
- Projekty rewitalizacyjne obiektów sakralnych
2. Architektura wnętrz
- Projektowanie wnętrz nowych obiektów sakralnych
- Projektowanie wnętrz sakralnych
- Projekty i aranżacje oświetleniowe
- Projekty i wykonanie nagłośnienia obiektów sakralnych
- Projekty okolicznościowe
- Projekty i wykonanie wyposażenia obiektów sakralnych
3. Architektura krajobrazu
- Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów sakralnych
- Projektowanie i wykonanie zieleni w obiektach sakralnych
- Projektowanie i wykonanie zieleni okolicznościowej
4. Nekropolie
- Zakładanie nekropolii
- Systemy administracyjne nekropolii
- Rewitalizacja i konserwacja nekropolii
- Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni na terenach nekropolii
5. Budownictwo
- Realizacja nowych obiektów sakralnych
- Usługi konserwatorsko-remontowe dla obiektów sakralnych
- Usługi instalatorskie
- Usługi wodno-kanalizacyjne
- Instalacje elektryczne
- Instalacje grzewcze
- Termomodernizacja obiektów sakralnych
- Finansowanie projektów i prac budowlanych
- Zabezpieczenie obiektów sakralnych
6. Instalacje alarmowe
- Monitoring i ochrona
- Instalacje i ochrona przeciwpożarowa
- Sprzęt ratowniczy
- Ubezpieczenia
7. Sztuka
- Malarstwo
- Rzeźba
- Witrażnictwo
- Kamieniarstwo
- Kowalstwo artystyczne
- Metaloplastyka
- Usługi konserwatorskie
- Ubezpieczenia obiektów sztuki sakralnej
- Rzeczoznawstwo
8. Ludwisarstwo, budowa i renowacja zegarów
9. Muzyka
- Budowa i renowacja organów
- Instrumenty muzyczne
- Wydawnictwa muzyczne
- Kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej
10. Szaty i naczynia liturgiczne
- Projektowanie szat i naczyń liturgicznych
- Wyrób szat i naczyń liturgicznych
- Renowacja i konserwacja
- Przechowywanie szat i naczyń liturgicznych
11. Kancelaria, Archiwum, Biblioteka
- Systemy informatyczne dla kancelarii, archiwum i biblioteki
- Wyposażenie kancelarii, archiwum i biblioteki
- Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki
- Sprzęt i materiały biurowe
12. Wydawnictwa religijne
- Literatura religijna
- Wydawnictwa katechetyczne
- Wydawnictwa naukowe z zakresu teologii, filozofii, prawa
- Wydawnictwa liturgiczne
- Homiletyka
- Prasa religijna
13. Ewangelizacja multimedialna
- Film
- Radio
- Reklama wizualna
- Public Relations
- Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Organizacja koncertów i imprez
- Internet
- Sprzęt multimedialny
14. Szkoły i uczelnie wyznaniowe
15. Domy rekolekcyjne
16. Turystyka religijna
17. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne
18. Działalność charytatywno-opiekuńcza związków wyznaniowych
19. Systemy informatyczne i tworzenie baz danych
20. Dewocjonalia
21. Poligrafia
22. Odzież i konfekcja
Więcej na stronie www.targikielce.pl