Knauf Insulation razem z ekspertami z całego świata zajmie się zlikwidowaniem rozdźwięku pomiędzy projektami budynków a rzeczywistością.

Rzeczywista charakterystyka - realny problem
Do wyznaczonego na 2020 r. terminu wdrożenia budynków prawie zeroenergetycznych w Europie pozostało już niewiele czasu. Knauf Insulation wskazuje na kluczową kwestię związaną z brakiem zgodności charakterystyk energetycznych wielu budynków z ich faktycznymi projektami. Razem z ekspertami i decydentami odpowiedzialnymi za różne etapy procesu budowlanego Knauf Insulation chce określić wytyczne do tworzenia budynków, które będą sprawdzały się w praktyce.

Realizacja budynków prawie zeroenergetycznych, których rzeczywista charakterystyka energetyczna będzie zgodna z oczekiwaniami, a nie tylko zostanie opisana w projekcie, stanowi dla całego sektora budowlanego warunek poprawy efektywności energetycznej i wdrożenia polityki unijnej. W chwili obecnej badania prowadzone przez Knauf Insulation i wiodące wyższe uczelnie wykazują, że pomiędzy faktyczną a projektowaną charakterystyką energetyczną istnieje duży rozdźwięk.

[H3]Budować właściwie[/H3]
„Duży rozdźwięk pomiędzy projektem a faktyczną charakterystyką energetyczną jest niedopuszczalny. Musimy zrozumieć, co nie działa, aby opracować odpowiednie rozwiązania eliminujące problemy dotyczące charakterystyki energetycznej. Poza tym chcemy zapewnić, że cała branża dokłada starań w zakresie właściwej realizacji budynków”, powiedział Tony Robson, Dyrektor Generalny (CEO) Knauf Insulation.

Knauf Insulation nie czekając na decyzje rządów państw członkowskich przejmuje obecnie inicjatywę i podejmuje działania mające rozważyć to zagadnienie z punktu widzenia branży budowlanej, Knauf Insulation zaprosił ekspertów z całego świata na sympozjum Knauf Insulation Reality Check, które odbędzie się między 15 a 18 marca we francuskim Carcassonne. Ze strony Polski, zaproszony został Dr. Inż. Aleksander Panek z Politechniki Warszawskiej. Dr Panek jest między innymi Prezesem Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Prezesem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i Wiceprezesem Zarządu Fundacji Poszanowania Energii.

„Wiemy, że problem istnieje i nie boimy się o tym mówić. Jednym z głównych elementów zorganizowanego przez nas wydarzenia jest rozwój wiedzy o fizyce budynków, która pomoże w tworzeniu systemów i rozwiązań wymaganych w procesie budowlanym, aby zrealizować budynek prawie zeroenergetyczny”, dodał Tony Robson.

[H3]Podstawowy element warunkujący efektywność energetyczną[/H3]
„Ponieważ charakterystyka cieplna staje się istotnym czynnikiem przy sprzedaży budynków, zapewnienie zgodności charakterystyki rzeczywistej i projektowanej nabiera zasadniczego znaczenia. Właściciele budynków, inwestorzy i władze muszą wiedzieć, że realizowane inwestycje faktycznie przynoszą oczekiwane oszczędności. W tym celu musimy dotrzeć do sedna problemu i opracować dobre rozwiązania. Knauf Insulation chce zająć się wszystkimi kwestiami”, dodał Frederic Delcuve, Szef Działu Nauki o Budynku (Building Science) w Knauf Insulation.

O firmie Knauf Insulation
Knauf InsulationKnauf Insulation wchodząca w skład niemieckiej Grupy Knauf to jeden z czołowych producentów materiałów izolacyjnych, posiadający ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań przeznaczonych dla budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i obiektów przemysłowych. Zaangażowanie w dostarczanie materiałów wspierających zrównoważony rozwój w budownictwie potwierdza wprowadzanie wełny nowej generacji w ECOSE® Technology. Firma zatrudnia ponad 5000 pracowników w 35 krajach i posiada 30 zakładów produkcyjnych. Knauf Insulation od lat posiada stabilną pozycję rynkową i rozwija się dynamicznie pod względem operacyjnym i finansowym. W 2009 roku firma odnotowała obroty przekraczające 1,1 mld euro.