Zapowiadany koniec programu "Rodzina na swoim" zbliża się wielkimi krokami i już od 2013 roku przestanie funkcjonować. Podobnie jak program zakładający zwrot podatku VAT za materiały budowlane, który ma się skończyć w 2014 roku.

Rząd opracowuje nowe formy pomocy przyszłym właścicielom nieruchomości
Nowe formy pomocy dla osób indywidualnych w przygotowaniu

Rząd pracuje obecnie nad inną formą pomocy przyszłym właścicielom – chce w 30% finansować koszty budowy mieszkań w ramach funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego. Najważniejszym założeniem takiej pomocy jest to, że TBS nie będzie mógł finansować budowy ze środków przyszłych lokatorów, a co za tym idzie, nie będą oni mieli możliwości wykupienia nieruchomości, a jedynie wynajmu. Takie prawo będzie jednak przysługiwać tym, którzy posiadają już mieszkania w TBS-ach i partycypowali w kosztach ich budowy. Obecnie, mimo, że wielu lokatorów sfinansowało inwestycję nawet w 30%, a w czynszu spłacają kredyt - nie mają oni możliwości wykupienia mieszkania. Po wejściu w życie zmian, TBS-y będą mogły samodzielnie podjąć decyzję o sprzedaży mieszkań na warunkach rynkowych.

Nie zapomniano o inwestorach komercyjnych

Rząd chce także zachęcić Inwestorów do budowy nieruchomości pod wynajem na zasadach komercyjnych. Program ten będzie umożliwiał najemcom mieszkań ich wykupienie, jeśli poniosą koszty budowy – maksymalnie w 50%. Inwestorem może być developer, spółdzielnia, TBS. Osoby zainteresowane wykupem, czyli społeczna grupa mieszkaniowa, będą mogły pozostałą część kosztów budowy spłacić w czynszu i stać się właścicielami nieruchomości. Może to nastąpić jednak nie wcześniej, niż po upływie 5 lat najmu. Do tego czasu obowiązywać ma umowa zawarta na zasadach tzw. najmu okazjonalnego – oświadczenia składanego notarialnie przez najemcę, że wyprowadzi się na żądanie właściciela w razie niedotrzymania warunków umowy. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo inwestycji – zadłużonego lokatora będzie znacznie łatwiej niż dotychczas pozbyć się z mieszkania.