RYZYKO W UMOWACH BUDOWLANYCH

"Ryzyko w umowach budowlanych" Poradnik inwestora i przedsiębiorcy budowlanego
Autorzy: zespół autorów pod redakcją Izabelli Bęcławskiej
Wydawca: Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Format: A5
Liczba stron: ok. 2200 + CD
Forma: 3 segregatory z wymiennymi kartkami
ISBN: 83-910914-4-9
Cena: 349,00 zł + koszty wysyłki
Cena aktualizacji: 0,50 zł / str. A5

TEMATYKA
Niniejsza publikacja stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z prawidłowym zawieraniem umów w procesie inwestycyjno-budowlanym. Przeznaczona jest dla prywatnych i państwowych inwestorów oraz przedsiębiorców budowlanych.
Gwarantujemy odpowiedzi na następujące zagadnienia:
- Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz pozwolenie na budowę (rozbiórkę)?
- Jak bezpiecznie nabyć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
- Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane
- Prawa i obowiązki stron w umowach inwestycyjnych
- Ustalenie i zmiana przedmiotu umowy
- Zerwanie umowy
- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji
- Odbiór przedmiotu umowy
- Zapłata za wykonane usługi
- Wzory umów o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wraz z komentarzem
AUTORZY
Autorzy to eksperci prawa cywilnego i budowlanego, będący pracownikami:
- Kancelarii Prawnej IELO we Wrocławiu,
- Politechniki Warszawskiej,
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Firm consultingowych
- Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA S.A

Źródło: ''