Stowarzyszenie "Kominy Polskie" nasila ogólnopolską akcję informowania o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych. Kampania prowadzona jest wśród użytkowników oraz producentów instalacji grzewczych i kominowych we współpracy z kluczowymi instytucjami branżowymi, ogólnopolskimi mediami oraz ośrodkami szkoleniowo-badawczymi.

Integralnym składnikiem akcji jest działalność uruchomionego pod adresem www.kominypolskie.com.pl serwisu eksperckiego. Na stronach serwisu obok praktycznych porad i komentarzy specjalistów, prezentowane będą najważniejsze wiadomości branżowe, a także przepisy warunkujące użytkowanie, produkcję, instalację i sprzedaż systemów kominowych i wentylacyjnych.

Podczas akcji "Ciepło jest ulotne..." SKP przypomina podstawy bezpiecznego użytkowania instalacji odprowadzania spalin:
- dopiero dobry komin zapewni bezpieczeństwo Twojemu domowi,
- pamiętaj, że dobry komin to komin optymalnie dobrany do warunków eksploatacji,
- wybieraj systemy kominowe wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych,
- pamiętaj, by kontrole systemów kominowych zlecać regularnie i tylko uprawnionym kominiarzom,
- użytkując właściwy system kominowy przyczyniasz się do ochrony środowiska,
- wybieraj atestowane systemy kominowe, posiadające krajowe lub europejskie oznaczenia.

Stowarzyszenie "Kominy Polskie" (w skrócie: SKP) jest ogólnopolską organizacją non profit i inicjatorem akcji "CIEPŁO JEST ULOTNE...".
Stowarzyszenie "Kominy Polskie" Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. SKP zabiega o utrwalenie wizerunku branży jako aktywnego partnera zmian służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych. Integruje środowisko, reprezentuje jego stanowiska i kluczowe racje. Organizacja opiniuje rozwiązania legislacyjne i technologiczne. Propaguje przepisy obowiązujące w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i użytkowania instalacji grzewczych, kominowych i wentylacyjnych.
Cele Stowarzyszenia realizowane są w toku specjalistycznego doradztwa, szkoleń oraz instruktaży adresowanych zarówno do producentów, jak i ostatecznych użytkowników (SKP bierze m.in. udział w ogólnopolskim programie "Dom Przyjazny" objętym patronatem Ministerstwa Budownictwa).