16 maja 2011 r. wystartowała nowa strona internetowa www.synergiadladomu.pl dotycząca zsynchronizowanego podejścia do zagadnień związanych z instalacjami domowymi odpowiedzialnymi za sterowanie klimatem w domu.

Ruszyła nowa strona: synergiadladomu.pl
synergiadladomu.pl
Zagadnienia poruszane na portalu opisują zagadnienia synergicznego projektowania i wykonawstwa w zakresie systemów:
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),
- klimatyzacyjnych,
- grzewczych.

Synergiadladomu.pl: Odpowiednie podejście do projektowania tych instalacji już na etapie projektu budowlanego przynosi szereg określonych korzyści: pozwala nie tylko zaprojektować odpowiednie poprowadzenie tras przebiegu kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pętli ogrzewania płaszczyznowego, ale także zaprojektowanie właściwego umiejscowienia nawiewów i wywiewów wentylacji mechanicznej oraz nawiewów instalacji klimatyzacyjnej.

To jednak nie koniec korzyści: dzięki uwzględnieniu mniejszego zapotrzebowania budynku na ciepło, które uzyskujemy dzięki rekuperacji, możemy dobrać niższe parametry systemu grzewczego, a tym samym zaoszczędzić: najpierw na kosztach inwestycyjnych, potem eksploatacyjnych.

Efektem synergicznie wykonanych instalacji w domu jest:
- skuteczna i całoroczna wymiana zużytego powietrza wewnętrznego na świeże i odzyskanie do 95% energii,
- optymalne zaprojektowanie systemu grzewczego bez przewymiarowania żadnego jego elementu,
- znaczna oszczędność na ogrzewaniu przez całą zimę niezależnie od dobranego źródła ciepła,
- komfortem świeżego, klimatyzowanego powietrza latem bez strat energetycznych,
- bezkolizyjne poprowadzenie wszystkich instalacji w domu,
- unikanie zbędnych inwestycji i dobór optymalnych rozwiązań dla indywidualnego domu,
- zapewnienie optymalnego – przy określonej ilości domowników, przeznaczeniu pomieszczeń, usytuowaniu budynku – klimatu w domu na długie lata.