Rusza nowa kampania wizerunkowa Baumit promująca energooszczędne budownictwo. Akcja Baumit Zobacz Ciepło ma przede wszystkim zwrócić uwagę jak w łatwy sposób można ograniczyć koszty związane z utrzymaniem i ogrzaniem domu. Z drugiej strony planujemy działania edukacyjne, uświadamiające potrzebę podnoszenia kategorii energooszczędności budynku.

Kampania Zobacz Ciepło jest odpowiedzią na nowe przepisy Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi w niedługim czasie wszystkie nowe, ale także stare budynki będą musiały posiadać tzw. świadectwa energooszczędności określające ich energochłonność. W przypadku starych domów termomodernizacja stanie się więc koniecznością. Największe straty ciepła wynikają bowiem z wysokiego stopnia przepuszczalności ścian i dachu. Ich właściwe ocieplenie i izolacja jest więc bardzo istotna. Będzie się można o tym przekonać dzięki wykorzystaniu w kampanii zdjęć wykonanych techniką termowizyjną. Pozwalają one zobaczyć temperaturę na powierzchni budynków, a co za tym idzie określić utratę ciepła.

Zdjęcia będzie można zobaczyć na specjalnie przygotowanej stronie internetowej Baumit: www.zobaczcieplo.pl. Elementem kampanii Zobacz Ciepło będą także specjalne Karty Energooszczędności Baumit, promujące obowiązek certyfikowania budynków. Wystawiane przez przedstawicieli firmy Baumit certyfikaty, pomogą zorientować się w kategorii energooszczędności ocieplonej ściany.

Nowe przepisy Unii Europejskiej w krótkim czasie mają zobowiązać właścicieli domów do budownictwa termooszczędnego. Bez certyfikatu energetycznego nie będzie można bowiem domu sprzedać ani wynająć, a nowe budynki nie będą mogły zostać oddane do użytku. Kampania Baumit Zobacz Ciepło potrwa cały rok i ma przekonać społeczeństwo do naturalnej potrzeby termooszczędzania – zwłaszcza w dobie ocieplania się klimatu i wynikającej z tego konieczności oszczędzania energii.