Tanie, elastyczne i wytrzymałe baterie słoneczne można robić z plastiku, po zastosowaniu specjalnego "polimerowego atramentu" - twierdzi amerykańska firma Konarka, która ma w swojej ofercie produkowane właśnie tą metodą tworzywo Power Plastic.
Ruszył wortal www.naukaigospodarka.pl, poświęcony zastosowaniu w gospodarce wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Krakowie jest współfinansowany ze środków unijnych.
Celem projektu jest upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy oraz publikacji o badaniach naukowych.
W ramach projektu wydawany będzie kwartalnik "Nauka i gospodarka" o charakterze monografii. Będzie on dostępny - dla wszystkich zarejestrowanych w serwisie uczestników - zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Pierwszy numer ukaże się w kwietniu w wersji drukowanej. Będzie rozpowszechniany bezpłatnie.
Artykuły do kwartalnika z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych może nadesłać każdy - po uprzednim zarejestrowaniu się w internetowej bazie danych serwisu. Jak podkreśla uczelnia, szczególnie cenione będą artykuły współtworzone przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki.
Każdy artykuł przed opublikowaniem zostanie poddany recenzji naukowej przez Komitet Naukowy, składający się z doświadczonych specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych. Pierwszeństwo publikacji mają artykuły ocenione najwyżej. W każdym numerze opublikowanych zostanie co najmniej 10 artykułów.
W serwisie znajdą się też specjalistyczne bazy dotyczące pracowników naukowych oraz zainteresowanych współpracą przedsiębiorców; pomysłów i realizowanych badań naukowych, które mogą mieć przełożenie na praktyczne zastosowanie w gospodarce; zapotrzebowania na konkretne badania naukowe zgłaszane przez sektor biznesu.
Na wortalu znajdzie się też m.in. katalog ofert - zawierający zarówno ofertę badawczą pracowników naukowych, jak i zapotrzebowanie na efekty prac badawczych oraz forum wymiany informacji.
Więcej szczegółów na stronie: www.naukaigospodarka.pl

PAP