Ukazanie, jak szeroki i współzależny wpływ na zagadnienia gospodarcze, społeczne i przyrodnicze mają kwestie klimatu - to cel założycieli portalu www.ChronmyKlimat.pl, utworzony z inicjatywy Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE).


Ma on dostarczać informacji i opracowań na temat zmian klimatu członkom organizacji pozarządowych, samorządom, naukowcom i instytucjom badawczym, a także nauczycielom, studentom, przedstawicielom biznesu, mediów i związków zawodowych związanych z przemysłem, który w znacznym stopniu wpływa na klimat.


"Portal narodził się z przekonania, że zmiany klimatu są na tyle poważnym zagrożeniem dla ludzkości, że trzeba natychmiast przedsięwziąć kroki, które pokazałyby skalę problemu. Ludzie zazwyczaj nie łączą występujących anomalii pogodowych ze zmianami klimatu, dlatego uważają, że problem dotyczy odległej przyszłości, na którą nie mają wpływu. Podczas gdy zmiany mają miejsce tu i teraz"
- mówi Katarzyna Teodorczuk z www.ChronmyKlimat.pl.
Początek działalności portalu powiązano z trwającą w Poznaniu Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian Klimatu (COP14). Jest ona elementem procesu mającego doprowadzić do zawarcia nowego globalnego porozumienia dotyczącego ograniczenia zmian klimatu.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce