Firma Prim S.A. producent rur preizolowanych dla ciepłownictwa oraz specjalnych rur dla górnictwa, wprowadziła ostatnio do swojej oferty rury preizolowane przeznaczone do budowy podziemnych i nadziemnych sieci parowych.

Preizolowane rury i kształtki do przesyłu pary składają się z rury stalowej przewodowej z dwuwarstwową izolacją cieplną umieszczoną centrycznie w rurze osłonowej. Wewnętrzną warstwę izolacji stanowi otulina z wełny mineralnej z płaszczem ochronnym, a zewnętrzną sztywna pianka poliuretanowa. W zależności od przeznaczenia płaszcz zewnętrzny stanowi rura HDPE - przewody układane w kanałach, lub też SPIRO dla przewodów prowadzonych nad powierzchnią terenu. Taka konstrukcja pozwala na przesyłanie rurami pary o temperaturze do 300°C, przy zachowaniu doskonałych właściwości izolacyjnych jakie gwarantują rozwiązania preizolowane.
Jako rury przewodowe stosowane są: - rury stalowe czarne, ze szwem wzdłużnym lub spiralnym - materiał P235Gh według PN-EN 10217-2:2004 lub PN-EN 10217-5:2004 lub P235TR1 według PN-EN 10217-1:2004 (odpowiada St37,0 według DIN 1626), zakres średnic DN 20-600
- rury stalowe czarne bez szwu, - materiał P235Gh według PN-EN 10216-2:2004 (odpowiada St37,0 według DIN 1629), zakres średnic DN 20-500
Izolacja termiczna - dwuwarstwowa składa się z: - warstwy wewnętrznej wykonanej z prasowanej wełny mineralnej o gęstości 100-140 kg/m³ i przewodności cieplnej l = 0,030 - 0,070 W/mK dla temperatur 0-300°C zabezpieczonej płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
- warstwy zewnętrznej, którą stanowi pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem wytwarzana na bazie systemu PU27HK04 produkcji Bayer AG o odporności cieplnej 148°C, gęstości min 60 kg/m³ i przewodności cieplnej l = 0,0275W/mK.
Płaszcz osłonowy do rur preizolowanych podziemnych stanowi rura osłonowa HDPE wykonana zgodnie z wymaganiami normy PE-EN253, a do rur preizolowanych do sieci naziemnych - rury SPIRO wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-03434:1999 z taśmy blachy stalowej, ocynkowanej lub aluminiowej spiralnie zwiniętej. Źródło: www.prim-lublin.pl Opracowanie: Redakcja