Dzięki wiadomościom RSS możesz automatycznie otrzymywać aktualności dotyczące Danfoss.

RSS
to wygodny sposób na otrzymywanie aktualnych informacji. Pozwala na bezpośredni dostęp do aktualności z Danfoss Heating Portal.
W praktyce, RSS to krótki strumień danych XML, który po opublikowaniu zawiera tylko podstawowe informacje, takie jak: nagłówek wiadomości, krótki tekst i odpowiedni link prowadzący do pełnej informacji. RSS umożliwia szybkie odczytanie treści i przekierowanie do danego źródła informacji. >>>