Dynamiczny rozwój technologii inwerterowej otwiera możliwości wykorzystania klimatyzatorów typu split w coraz szerszym zakresie. Obecnie znaczenie ma już nie tylko komfort cieplny i sposoby jego zapewnienia, ale znaczna efektywność oraz energooszczędność pracujących urządzeń.

Rozruch sprężarki poprzez stopniowe zwiększanie prędkości obrotowej, pozwala na uniknięcie dużego poboru prądu rozruchowego. Również przy mniejszym obciążeniu cieplnym pomieszczenia (np. liczba włączonych urządzeń jest zmniejszona) następuje proces dostosowania obrotów sprężarki w urządzeniu do zaistniałych warunków wymiany ciepła a zatem sprężarka nie załącza się często pracując w sposób ciągły przy częściowym jej obciążeniu.
Układ chłodniczy dzięki pracy sprężarki ze zmienną wydajnością pozwala na zapewnienie w sposób optymalny wymiany ciepła. Ilość pobieranej energii jest odpowiednia do zapotrzebowania na chłód lub na dogrzewanie pomieszczenia. Zużycie energii elektrycznej ograniczone jest więc do minimum.
W ofercie firmy Carrier stale co roku poszerzany jest zakres wydajności i zakres przeznaczenia klimatyzatorów typu split inwerter – typoszeregu X-Power i od tego roku SilenTech. Poniżej przedstawione zostały urządzenia aktualnie oferowane przez firmę oraz ich krótka charakterystyka .
1. Klimatyzatory ścienne (seria n-iceday XPower Inverter)
W tym typoszeregu występują 4 modele w zakresach:
Wydajność chłodnicza: 1,407,0 kW,
Wydajność grzewcza: 3,207,94 kW


Rys.1. Klimatyzator ścienny typoszeregu n-iceday

2. Klimatyzator ścienny z jonizatorem (seria Sensat –ion XPower Inverter)
Urządzenie to wyposażone jest w jonizator co pozwala na wytwarzanie procesu jonizacji w pomieszczeniu, który zapewnia równowagę pomiędzy jonami dodatnimi a ujemnymi. Zbyt duża ilość jonów dodatnich w zanieczyszczonym powietrzu, powoduje uczucie dyskomfortu: zmęczenie, migrenę, irytację, bezsenność, depresję. W typoszeregu występują 2 modele w zakresach: wydajność chłodnicza 1,40÷4,0 kW, wydajność grzewcza 1,5÷5,1 kW.


Rys.2. Klimatyzator ścienny typoszeregu sensat-ion

3.Klimatyzatory ścienne SilenTech Inverter
Zastosowanie techniki inwerterowej pozwoliło na osiągnięcie
wysokiej efektywności przy minimalnym zużyciu energii:
klasa energetyczna A, współczynnik COP - 3,7. Konstrukcja i rozwiązania technologiczne pozwoliły zredukować hałas podczas pracy do 26dB. W typoszeregu występują 3 modele w zakresach: wydajność chłodnicza 2,5÷4,6 kW, wydajność grzewcza 3,2÷5,9 kW.


Rys. 3 Klimatyzator ścienny typoszeregu SilenTech

4. Klimatyzatory przypodłogowo – podsufitowe (Konsola – seria night & day X-Power Inverter)
Zaprojektowany do różnych zastosowań. Urządzenie może być zamontowane poziomo pod sufitem, jak i pionowo przy podłodze. W typoszeregu występują
2 modele w zakresach: wydajność chłodnicza: 4,856,50 kW,
wydajność chłodnicza: 5,197,32 kW.


Rys.4. Klimatyzator konsola typoszeregu night& day

5. Klimatyzatory kasetonowe (seria i-day X-Power Inverter)
Urządzenie dzięki swoim wymiarom pasuje do dowolnego typu podwieszanego sufitu w biurach, sklepach, bankowych salach operacyjnych. Minimalna wysokość wymaganej do montażu przestrzeni międzystropowej wynosi 300mm. Powietrze jest nawiewane równomiernie w czterech kierunkach.
Łatwy dostęp do kluczowych podzespołów dzięki demontowanej kratce. W typoszeregu występują 4 modele w zakresach: wydajność chłodnicza: 4,85 12,40 kW, wydajność grzewcza:
5,07 13,0 kW.


Rys. 5. Klimatyzator kasetonowy typoszeregu i-day

6. Klimatyzatory kanałowe (seria inday X-Power Inverter)
Główną zaletą tego urządzenia jest jego mała wysokość 285 mm dzięki czemu umożliwia to montaż w niskich sufitach podwieszonych. Rozprowadzanie powietrza 2-,3- i 4 drogowe. W typoszeregu występują 4 modele w zakresie:
wydajność chłodnicza 4,9212,0 kW,
wydajność grzewcza 4,8913,40 kW.

Rys. 6. Klimatyzator kanałowy typoszeregu inday

7. Jednostki skraplające w systemie inwerterowym
Szeroki zakres jaki prezentują jednostki skraplające obejmuje przedział 2,0 kW17,4 kW w wersjach tylko chłodzenie lub z pompą ciepła. Mniejsze jednostki do 4,1 kW mają nową nierdzewną obudowę, która jest wykonana z polimeru odpornego na ultrafiolet. Dzięki wprowadzeniu plastikowej obudowy całkowicie wyeliminowano hałas pochodzący od drgań. Jednostki posiadają również rury izolowane jako standard.

Rys. 7. Jednostki skraplające

8. Specjalny rodzaj filtra Air4Life
Filtr ten został zaprojektowany tak aby pracował niezależnie od klimatyzatora. W ten sposób zyskujemy dwa urządzenia w jednym (oczyszczacz powietrza i klimatyzator). Poprzez włączenie funkcji FAN ONLY (tylko wentylator) urządzenie pracuje jak oczyszczacz powietrza usuwając formaldehydy i inne lotne organiczne substancje w kilka minut. Dodatkowo działanie lampy ultrafioletu powoduje niszczenie do 99.9 % bakterii. Dzięki temu rozwiązanie to jest skuteczne przez cały rok a przede wszystkim energooszczędne.

Rys. 8. Filtr Air4Life

Budowa filtra Air4Life:
1. Filtr mechaniczny
2. Utlenianie fotokatalityczne
3. Lampa ultrafioletowa
4. Utlenianie fotokatalityczne
9. Sterowanie
W zależności od potrzeby zastosowania mamy do wyboru trzy rodzaje sterowania urządzeniami:


- Pilot zdalnego sterowania – wysyła promienie podczerwieni do odbiornika umieszczonego w urządzeniu wewnętrznym. Umożliwia on sterowanie żaluzjami klimatyzatora, ustawienie prędkości obrotowej wentylatora, 24 godzinne programowanie pozwalające na regulację komfortu cieplnego w zależności od potrzeby. Dzięki funkcji MyComfort w pilocie możliwy jest wybór i zapamiętanie ulubionych (preferowanych) ustawień użytkownika.


- Sterownik pokojowy (33MC-RC) – nazywany jest też sterownikiem naściennym ze względu na możliwość montażu na ścianie pomieszczenia. Sterownik obsługuje do 6 jednostek. Wszystkie nastawy i parametry pracy można odczytać na wyświetlaczu. Urządzenie wyposażone jest w szybki wybór pomiędzy trybami pracy wentylatora oraz wybór wysokiej, średniej, niskiej lub automatycznej prędkości wentylatora.


- Sterownik strefowy (33MC-ZM) – pozwala na kontrolę i nadzór 32 różnych jednostek wewnętrznych w 8 niezależnych strefach. Użytkownik może wybrać cztery ustawienia włącz/wyłącz na każdy dzień tygodnia w każdej strefie. Każda jednostka może pracować wewnątrz danej strefy wg indywidualnych nastaw określonych przez użytkownika.


Podsumowanie
Klimatyzatory typu split w technologii inwerterowej umożliwiają zaoszczędzenie do 40% energii elektrycznej w porównaniu do urządzeń ze stałą wydajnością sprężarki, przy zachowaniu takiej samej wydajności chłodniczej lub grzewczej. Rozwiązania Carriera są planowane pod kątem maksymalnej skuteczności, zapewnienia redukcji kosztów użytkowania i ochrony zasobów środowiska. Szeroka gama urządzeń pozwala również na zapewnienie komfortu cieplnego przez cały rok a nie tylko wtedy gdy jest nam gorąco i rozpoczyna się sezon na klimatyzację.
Autor: Norbert Stockfisch, Carrier Polska Sp. z o.o.