Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Krótko mówiąc jestem murarzem. Czy mogę starać się o dotacje na rozwój firmy?

Jako zarejestrowany przedsiębiorca może się Pani starać o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje) oraz budowę bądź modernizację pomieszczeń. W okresie programowania 2007-2013 będzie Pani miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
W ramach tego programu maksymalny poziom wsparcia dla mikroprzedsiębiorców nie został jeszcze ostatecznie ustalony jednakże może on wynieść nawet 70 % wartości projektu. Natomiast maksymalna wartość projektu, dotycząca bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach to 8 mln zł.
Należy jednak pamiętać, iż dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków, a po zakończeniu wszystkich przedsięwzięć składa wniosek o płatność końcową.
Uruchomienie programu planowane jest na II kwartał 2008 r.
Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego odnajdzie Pani na stornie internetowej urzędu marszałkowskiego, który jest instytucją zarządzającą dla tego programu.

(2008.02.08, woj. łódzkie)