Miesiąc temu rozpoczęliśmy działalność w zakresie serwisu i naprawy klimatyzacji. Posiadamy część potrzebnych nam narzędzi, jednak zakup tych bardziej kosztownych odłożyliśmy w czasie. Planujemy rozwój firmy, poszerzenie zakresu usług i zatrudnienie pracownika. O jaką dotację możemy się starać i gdzie można uzyskać więcej potrzebnych informacji?

Młode firmy mogą skorzystać z dotacji przewidzianych w programie ZPORR 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa.
W ramach tego programu można starać się o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia firmy. Max można uzyskać 50 000 euro przy max. poziomie 65% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku, gdy Państwa firma znajduje się na obszarze Trójmiasta, może starać się o dofinansowanie max. 55% kosztów kwalifikowanych. Najbliższy termin składania wniosków w województwie pomorskim to 22 sierpnia - 5 września 2005 r.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Agencji Rozwoju Pomorza S.A., która to jest regionalną instytucją finansującą w woj. pomorskim ldla Działania 3.4. ZPORR. Strona internetowa ARP to www.arpg.gda.pl
a nr tel. kontaktowych to (058) 323 31 01; 323 31 00.

(2005.06.27, woj. pomorskie)