Data rozpoczęcia
2010-06-23
Data zakończenia
2010-06-23
Miejsce
Radom

23 czerwca zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych podnoszeniem konkurencyjności swojej firmy, do Radomia, na bezpłatne seminarium - "Rozwój firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii”.

Podczas seminarium eksperci Fundacji Poszanowania Energii, opowiedzą o możliwościach rozwoju jakie daje projekt prowadzony przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Celem projektu jest bezpłatne wspieranie przedsiębiorców w procesie pozyskiwania nowych technologii, które pozwolą na poszerzenie oferty firmy, zwiększenie konkurencyjności a w efekcie jej dalszy rozwój.

Eksperci i konsultanci Fundacji Poszanowania Energii przedstawią możliwości wdrożenia nowych technologii do Państwa przedsiębiorstw, źródła ich finansowania, regulacje prawne UE oraz wsparcie w ramach Projektu KSI.

Seminarium organizowane jest przez Instytut Technologii Eksploatacji-PIB i Fundację Poszanowania Energii działające jako Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji w ramach Działania POIG 5.2.

Program seminarium w załączeniu.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej: http://fpe.org.pl/%2817.06%29seminarium-radom.aspx

Źródło: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.