Wprowadzona w 2006 roku część przepisów dotycząca energooszczędności budynków ogranicza ilość energii zużywanej na potrzeby ogrzania i schłodzenia budynków komercyjnych. Stąd projektant budynku powinien zaproponować efektywne źródła ciepła i chłodu oraz rozwiązania minimalizujące straty energii przez system wentylacyjny.Międzystropowy wymiennik regeneracyjny
MHI typu SAF

W celu sprostania powyższym wymaganiom Mitsubishi Heavy Industries (MHI) wprowadziło na rynek międzystropowe wymienniki regeneracyjne (centralki rekuperacyjne) o nazwie SAF.
Wymiennik SAF odzyskuje energię i wykorzystuje ją do podgrzania powietrza zewnętrznego nawiewanego do budynku. W okresie letnim powietrze zewnętrzne jest z kolei schładzane przez powietrze odprowadzane z budynku.
Odzysk energii pozwala na zmniejszenie wydajności urządzeń potrzebnych do ogrzania lub schłodzenia budynku.
Dzięki temu rozwiązaniu redukcji ulega zużycie energii elektrycznej, a przez to emisja dwutlenku węgla do atmosfery, która jest obecnie tak ważnym zagadnieniem.
Wymienniki SAF są rozwiązaniami bardzo wydajnymi i pozwalają zaoszczędzić dużą ilość energii zużywanej na pokrycie strat wentylacyjnych. Poniżej zamieszczono konkretny przykład obliczeniowy.
Przykład: Jednostka typ SAF1000E4
Dane:
Sprawność odzysku temperatury: 75%
Sprawność odzysku entalpii: 65%
Wydatek powietrza: 1000 m3/h
Pozostałe parametry punktów pracy zostały odczytane z wykresu i-x.

Parametry temperatury:

⊿T x sprawność = (27-35) x 0.75 = -6 deg
35 - 6 = 29℃

Parametry entalpii:

⊿H x sprawność = (12.8-21.9) x 0.65 = -5.92 kcal/kg
21.9 - 5.92 = 15.98kcal/kg

Ilość energii przeznaczona na pokrycie strat wentylacyjnych:

- bez użycia SAF
1.2 x 1000/3600 x (21.9-12.8) x 4.186 = 12.7kW
- z zastosowaniem SAF
1.2 x 1000/3600 x (16.0-12.8) x 4.186 = 4.5kW

Oszczędność: 8,2kW

W typoszeregu wymienników SAF znajduje się 5 urządzeń posiadających wydatek powietrza w zakresie 250-1000 m3/h i pracujących ze sprawnością około 70%.
Taki szeroki typoszereg pozwala dopasować wielkość urządzenia do dowolnego pomieszczenia, dostarczając do niego wymagana ilość powietrza.
Urządzenia mogą pracować w funkcji Free Coolingu (wentylacja) lub Odzysku Energii (wymiana ciepła).Sterownik przewodowy
MHI typu RC-E3

Ciekawostką jest fakt, że wymienniki SAF maja możliwość podłączenia do wspólnego sterowania z urządzeniami klimatyzacyjnymi MHI poprzez naścienny sterownik przewodowy typu RC-E3 (sprzężenie ich pracy z jednostkami klimatyzacyjnymi RAC, PAC i systemami VRF KX6 MHI).
Są one wyposażone również w niezależny naścienny sterownik typu SAF-REMOC-E umożliwiający włączanie/wyłączanie, regulacje biegu wentylatora, wybór trybu pracy wentylacja/wymiana ciepła.
Graniczny dla wymienników SAF temperaturowy zakres pracy spowodowany jest progiem kondensacji i zamarzania wody na wewnętrznych powierzchniach wymiennika ciepła. Z tego powodu ważna jest temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu oraz powietrza doprowadzanego z zewnątrz. Dla warunków powietrza wewnętrznego: temperatury 200C i 40% wilgotności, minimalna temperatura powietrza zewnętrznego może wynosić -100C. Warunki pracy wymiennika przy innych parametrach powietrza wewnętrznego i zewnętrznego należy odczytać z nomogramu zamieszczonego w dokumentacji DTR urządzenia.

Więcej informacji technicznych zarówno na temat układów klimatyzacyjnych
jak również rozwiązań wentylacyjnych Mitsubishi Heavy Industries można uzyskać na stronie internetowej www.mhi.info.pl.
Wraz z wprowadzeniem paszportów energetycznych budynków oraz wzrostu zainteresowania rozwiązaniami energooszczędnymi, rozwiązania wentylacyjne z odzyskiem ciepła będą zyskiwać na znaczeniu.
Współpraca urządzeń wentylacyjnych z układami klimatyzacyjnymi jest dodatkowo ważna ze względu na częste ich wspólne występowanie w obiektach prywatnych oraz użyteczności publicznej. Wówczas klimatyzacja utrzymuje parametr temperaturowy, natomiast wentylacja doprowadza niezbędną ilość powietrza świeżego.
Połączenie ich we wspólny układ sterowania daje pewność utrzymania zadanych parametrów i oszczędności energetyczne tak ważne w obecnych czasach.
Opracował: mgr inż. Marcin Jurka - Kierownik Działu Handlowego ELEKTRONIKA.S.A. o/Warszawa, kom. 0 600 133 926, e-mail: mjurka@elektronika-sa.com.pl, tel. 022 644 18 81, 022 644 26 13, www.elektronika-sa.com.pl