Danfoss rozszerzył ofertę automatycznych zaworów równoważących ASV-PV. Teraz dostępne są zawory ASV-PV DN32-40 z zakresem nastaw 35-75 kPa.
Danfoss poinformował o wprowadzeniu na rynek nowych średnic zaworów ASV-PV DN32-40 z zakresem nastaw 35-75 kPa.
Zawory te znajdą zastosowanie w instalacjach grzewczych ze stacjami mieszkaniowymi i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest nastawa wyższa niż 40 kPa.
Nowe zawory typu ASV-PV:
ASV-PV DN32 (nr kat. 003L7616)
ASV-PV DN40 (nr kat. 003L7617)
Zawór równoważący ASV-PV utrzymuje stałą różnicę ciśnień w pionie. ASV-PV może regulować różnicę ciśnień w następujących zakresach: 0,05-0,25 bar (5-25 kPa), 0,20-40 bar (20-40 kPa), 0,35-0,75 bar (35-75 kPa) oraz 0,60-1,00 bar (60-100 kPa). Zawór ASV-PV jest montowany na powrocie. Posiada pokrętło odcinające oraz kurek spustowy. >>więcej