Konwektory podłogowe, używane są do ogrzewania pomieszczeń handlowych i biurowych, pokojów hotelowych, mieszkań oraz innych obiektów. Stosowane są jako podstawowe lub dodatkowe urządzenia grzewcze.


W roku 2005 w typach TK i TKV producent (IMP KLIMA) wprowadził liczne poprawki konstrukcyjne i wymienił ich elementy składowe na nowocześniejsze poprawiając ich charakterystyki techniczne oraz powiększając spektrum wymiarowe (wysokości i długości) urządzeń. Uruchomiono również produkcję dwóch nowych typów klimakonwektorów podłogowych: TKH do chłodzenia i ogrzewania oraz TKS przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych.
IMP KLIMA oferuje:
Konwektory podłogowe z naturalną konwekcją TK


Działanie tych konwektorów podłogowych opiera się na zasadzie naturalnego obiegu powietrza.
Stosowane są jako dodatkowe urządzenia grzewcze do pomieszczeń. Moc grzewcza wynosi od 0,07 kW do 3 kW, w zależności od wielkości konwektora. Odznaczają się bezgłośną pracą.
Konwektory podłogowe z wymuszoną konwekcją TKV


Zasada funkcjonowania konwektorów podłogowych TKV opiera się na wykorzystaniu konwekcji wymuszonej, co oznacza, że naturalny obieg powietrza został przyspieszony przez pracę wentylatora. Mogą być wykorzystywane jako podstawowe lub dodatkowe urządzenia grzewcze w pomieszczeniach wymagających większej mocy grzewczej. Moc grzewcza jest uzależniona od wielkości konwektora i wynosi 0,13 kW do 10,5 kW.
Konwektory podłogowe dla pomieszczeń wilgotnych z wymuszoną lub naturalną konwekcją TKV-S/TK-S


Zasada funkcjonowania konwektorów TKV-S/TK-S opiera się na konwekcji wymuszonej lub naturalnej. Stosujemy je jako urządzenia grzewcze w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności np. baseny i inne pomieszczenia wilgotne. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku konwektorów z konwekcją wymuszoną wbudowano wentylator o napięciu 12 V. Ze względu na wilgotność w pomieszczeniu został zainstalowany zbiornik na kondensat. Moc grzewcza jest uzależniona od wielkości konwektora i wynosi od 0,13 kW do 4,3 kW.
Konwektory podłogowe z funkcją chłodzenia i grzania TKH


Konwektory podłogowe zasysają powietrze z okolic okiennych i samonagrzewających się ścian, schładzają je w wymienniku ciepła i wywiewają schłodzone powietrze do pomieszczenia. W ten sposób możemy kontrolować temperaturę w pomieszczeniu i nie dopuścić do jego przegrzania. W procesie schładzania zachodzi zjawisko skraplania cząsteczek wody i następuje osuszenie powietrza, a tym samym zwiększa się komfort przebywania w pomieszczeniu. Moc chłodząca całkowita TKH wynosi od 0,4 do 1,7 kW. Przy funkcji ogrzewania całe postępowanie przebiega w cyklu odwróconym co oznacza, że chłodne powietrze nagrzewa się w konwektorze i przygotowane wywiewa do pomieszczenia. Moc grzewcza konwektora wynosi od 0,9 kW do 4,2 kW.
Urządzenia posiadają certyfikaty CE.
Więcej na temat nowości 2005 w ofercie IMP KLIMA na stronie www.imp-klima.wentylacja.com.pl/nowosci