Prowadzę działalność od 5 lat w branży wentylacji i klimatyzacja. Posiadam świadectwo kwalifikacji do pracy z czynnikami zubażającymi warstwę ozonową. Chciałbym rozszerzyć swoją działalność w zakresie odzyskiwania i recyklingu urządzeń chłodniczych itp. Jaka jest tego procedura i czy mogę na ten cel starać się o dotacje z Unii?

W ramach obecnie dostępnych programów unijnych dla przedsiębiorców możemy wyróżnić ten który mógłby dotyczyć Pańskiej firmy, czyli SPO WKP Działanie 2.3. W ramach tego programu mozna starać się o zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 % , maksymalna kwota dotacji to 1.250.000 zł. Jest do dofinansowane udzielane głównie na zakup maszyn i urządzeń dzięki którym wprowadzone zostaną nowe usługi lub produkty.
Należy przygotować pełną dokumentację: wniosek, biznes plan, analizy finansowe oraz dokumenty dotyczące firmy oraz planowanej inwestycji. Aplikacje można składać do 29 grudnia 2005 r. oraz prawdopodobnie około kwietnia 2007 roku.

(2005.12.05, woj. podkarpackie)