Chciałbym otworzyć firmę jednoosobową zajmującą się projektowaniem HCAV. Jaka jest możliwość pozyskania dotacji na rozruch firmy i zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni?

Może Pan uzyskać dofinansowanie z programu ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Lecz najpierw musi Pan założyć działalność gospodarczą i posiadać wszystkie dokumenty rejestrowe.
Jednakże wszystkie dotacje unijne są refundacjami, więc wszelkie koszty zapisane we wniosku muszą być wpierw wyłożone przez Wnioskodawcę (ze środków własnych czy też kredytu).
Maksymalna kwota wsparcia może wynosić 50 000 euro, w formie zwrotu max. do 65% kosztów kwalifikowanych.
Wnioski należy składać w województwie wielkopolskim w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w tym roku pozostały jeszcze dwa terminy do 19 sierpnia i do 25 października.

(2005.06.06, woj. wielkopolskie)