Weszło w życie rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Od 11 października br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym: Dz. U. Nr 198, poz. 2041