4 spośród 10 rozporządzeń przygotowywanych do Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych zwanego "Rozporządzeniem o F-gazach".ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1493/2007
z dnia 17 grudnia 2007 r.
określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady,
format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych
pobierz
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1494/2007
z dnia 17 grudnia 2007 r.
określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę
etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających
niektóre fluorowane gazy cieplarniane
pobierz
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2007
z dnia 18 grudnia 2007 r.
ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów
ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane
pobierz
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.
ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy
cieplarniane
pobierz
Dokumenty pdf pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska www.mos.gov.pl