Wszędzie tam, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie powietrza idealnym rozwiązaniem są dmuchawy bocznokanałowe SC/DSC/PSC. Właściwie zamontowane i eksploatowane będą działy przez wiele lat bez konieczności serwisowania.


Budowa
Jedną z największych zalet wentylatorów
bocznokanałowych – modeli SC
i DSC/PSC, znajdujących się w asortymencie
firmy Venture Industries – jest
ich stosunkowo nieskomplikowana budowa.
Dzięki temu urządzenia te cechują
się prostotą obsługi oraz nie wymagają
częstej konserwacji i kontroli. Jedyną ruchomą częścią jest bowiem wirnik, który
nie ma kontaktu z obudową, nie ulega
więc zużyciu i nie wymaga smarowania.
Takie elementy jak wirnik, korpus dmuchawy
oraz osłony tłumika dźwięku odlewane
są ze stopów aluminium, co sprawia,
że cała konstrukcja jest lekka i jednocześnie
wytrzymała.
Poza wykonaniami standardowymi, dmuchawy
bocznokanałowe można spotkać
w wielu odmianach w zależności od potrzeb
klienta. Oprócz modeli z nietypowymi
silnikami lub z korpusem doszczelnionym
dodatkowym simmeringiem (wymóg
podczas transportu powietrza o znacznej
wilgotności), dostępne są również modele
wysokotemperaturowe, z tarczką dyspersyjną lub dostosowane do współpracy
z napędem pasowym, hydraulicznym lub
spalinowym.
W wykonaniu standardowym dmuchawy
SC i DSC/PSC napędzane są przez asynchroniczne
silniki jednofazowe o napięciu
220 - 240 V, 50 Hz i mocach od 0,37 do
2,2 kW lub trójfazowe o napięciu 220 - 240/380-420 V, 50 Hz i mocach od 0,37
do 15,0 kW. Urządzenia wytwarzane są
zgodnie ze standardem IEC 60072 i IEC
60034 i mają znak CE.

Od mocy powyżej 5,5 kW w uzwojeniu
silnika montowane są czujniki bimetalowe
i pozystorowe, które w połączeniu
z odpowiednim przekaźnikiem lub elektronicznym
modułem zabezpieczenia
zwiększają bezpieczeństwo użytkowania
wentylatora i stanowią dodatkowe zabezpieczenie
silnika. Ma to szczególne
znaczenie podczas pracy przerywanej,
regulacji obrotów przemiennikiem częstotliwości
i pracy w układach, gdzie silnik
narażony jest na ryzyko dużych przeciążeń.
Wśród produkowanych modeli dmuchaw
bocznokanałowych możemy wyróżnić
dwa typy: jedno- (SC) i dwustopniowe
(DSC/PSC). Modele SC osiągają ciśnienie
rzędu 400 mbar i wydajność do 1100 m³/h,
DSC ciśnienia do 620 mbar (6,2 m H2O)
i wydajność do 700 m3/h, zaś PSC ciśnienia
do 350 mbar i wydajność do 1200 m3/h.
Nowością wśród dmuchaw jednostopniowych
są modele SC-VB, w których napęd
przenoszony jest za pomocą przekładni
pasowej, co pozwala na zwiększenie parametrów
w stosunku do wersji z napędem
bezpośrednim.
Standardowe i niestandardowe
rozwiązania

Dmuchawy bocznokanałowe świetnie
sprawdzają się w niedużych oczyszczalniach
ścieków, na przykład przydomowych
lub osiedlowych, gdzie służą do napowietrzania
zanieczyszczeń.

Ponadto znajdują zastosowanie w wielu
innych gałęziach przemysłu np.: do wytwarzania
poduszki powietrznej podczas
transportu stosów papieru, do transportu
wstrząsowego różnego rodzaju materia-
łów płaskich, czy do odwadniania miazgi
papierowej. Często wykorzystuje się je jako
siłę napędową w systemach pneumatycznego
transportu materiałów sypkich
(mąka, zboże, granulaty), instalacjach
poczty pneumatycznej, maszynach pakujących, prasach drukarskich, suszarniach,
przemysłowej armaturze próżniowej,
podnośnikach pneumatycznych, wielostopniowych
systemach filtracyjnych
o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów
oraz odkurzaczach przemysłowych.
Poza różnymi gałęziami przemysłu dmuchawy
coraz częściej montuje się w gospodarstwach
domowych i hodowlanych np.
podczas napowietrzania oczek wodnych
i stawów rybnych (co zapobiega również zamarzaniu
wody zimą), w technice basenowej
(do urządzeń wykorzystywanych w parkach
wodnych) czy systemach jaccuzi.
Wyposażenie dodatkowe
Do każdego modelu dmuchawy oferowane
jest bogate wyposażenie dodatkowe, pozwalające na dopasowanie wentylatora do
indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Króćce wlotowe i wylotowe, stalowe kołnierze gwintowane lub do spawania oraz
kolanka pozwalają na wygodne podłączenie
dmuchawy do istniejącej instalacji. Zewnętrzne
tłumiki hałasu i złącza przeciwdrganiowe
dodatkowo zwiększają komfort
użytkowania urządzenia, a filtr zamontowany
na ssaniu zabezpiecza wnętrze komory
wentylatora i wirnik przed kontaktem
z zanieczyszczeniami. Ponadto dmuchawy
mogą zostać wyposażone w zawory
przeciążeniowe, montowane na króćcu
ssawnym lub tłocznym, w zależności od
potrzeby. Warto je zainstalować, gdyż
chronią one silnik przed ewentualnym
przeciążeniem.
Zasada działania wentylatorów
bocznokanałowych
SC i DSC/PSC
Urządzenia te działają na zasadzie generowania
ruchu powierza w licznych kanałach promieniowo-
bocznych względem tarczy nośnej,
usytuowanych na obwodzie piasty. Powietrze
jest w nich wielokrotnie promieniowo przyspieszane.
Po opuszczeniu jednej łopatki poprzez
kanał pierścieniowy dopływa do następnej, płynąc przez kolejne od wlotu do wylotu poprzez
cały obwód wirnika obracającego się w obudowie. Obiegowy przepływ powietrza ma charakter
ruchu śrubowego, a wytwarzane ciśnienie
osiąga wartość rzędu kilkuset milibarów.
(Fot. Venture Industries)
Źródło: