Jednym z zasadniczych celów projektowania instalacji klimatyzacyjnych jest osiągnięcie komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy zminimalizowaniu kosztów i problemów eksploatacyjnych. Teoretycznie nowoczesna technika regulacyjna może spełnić najbardziej wysublimowane wymagania odnoszące się do mikroklimatu pomieszczeń oraz przyczynić się do oszczędności energii. W praktyce jednak nawet najbardziej zaawansowane technologicznie regulatory nie pracują w sposób zgodny z oczekiwaniami. W konsekwencji komfort cieplny i koszty funkcjonowania systemu różnią się niekorzystnie od zakładanych.

Analizując zachowanie instalacji klimatyzacyjnych można zaobserwować następujące problemy:
• zadana temperatura nie jest osiągana we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie po dużych zmianach obciążenia
• temperatura wewnętrzna stale oscyluje wokół wartości zadanej, mimo zastosowania nowoczesnych regulatorów. Oscylacje temperatury występują przy niskich i średnich obciążeniach
• pomimo zapasu mocy w źródle nie jest możliwe uzyskanie nominalnej mocy we wszystkich odbiornikach, co jest szczególnie widoczne podczas uruchomienia instalacji.
Powyższe niedomagania pojawiają się pomimo zastosowania nowoczesnych regulatorów. Taki stan rzeczy wynika często z błędów popełnionych przy projektowaniu instalacji oraz z nie przestrzegania trzech podstawowych warunków hydraulicznych:

• przepływ projektowy musi być osiągalny we wszystkich odbiorach przy pełnym obciążeniu
• ciśnienie różnicowe na zaworze regulacyjnym nie powinno zmieniać się zbytnio
• przepływy w obwodach hydraulicznych, współpracujących ze sobą, są odpowiednio dobrane.

W referacie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące równoważenia hydraulicznego instalacji wodnych w klimatyzacji.
Zawory równoważące STAD i STAF
W celu dokładnego wyregulowania przepływu w instalacjach dostępne są zawory równoważące STAD (gwintowane) i STAF (kołnierzowe) firmy Tour&Andersson Hydronics (rys. 1).


Komentarze

  • Zapytanie

    W jakich źródłach powininem szukać informacji dotyczących regulacji instalacji klimatyzacyjnych, a w szczególności dla budynków wysokich?