Rotacyjny wymiennik RWC ciepła składa się z wirnika stanowiącego masę akumulacyjną, umocowanego na samonośnej ramie stalowej lub aluminiowej. Masa akumulacyjna wykonana jest z falistej folii aluminiowej o szerokości 200 mm i grubości 0,21 mm. W wyniku nawinięcia taśmy na piastę wirnika, powstają kanaliki o średnicy hydraulicznej 2,1 mm. Wirnik wymiennika napędzany jest silnikiem poprzez przekładnię pasową (10 obr/min). Wymienniki RWC produkuje się w zakresie średnic od 600 do 2400 mm.

Zasada działania
W czasie wolnoobrotowego ruchu wirnika, powietrze usuwane i świeże przepływa przeciwbieżnie przez walec wirnika, dzieląc go na dwie strefy. Wyróżnić można strefę, w której wirnik przemywany jest zimnym powietrzem zewnętrznym oraz stertę, w której przemywany jest ciepłym powietrzem, usuwanym pomieszczenia.
Ruch obrotowy powoduje, że wirnik znajduje się raz w strefie ciepłego, a raz w strefie zimnego powietrza. W ten sposób następuje wymiana ciepła jawnego i utajonego. Współczynniki sprawności odzysku ciepła i wilgoci zależne są od prędkości przepływu powietrza i spadku ciśnienia.
Wymiennik może osiągnąć 90% sprawności temperaturowej. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów inwestycyjnych urządzeń grzewczych i chłodniczych, jak i kosztów eksploatacyjnych, związanych z ogrzewaniem, nawilżaniem i chłodzeniem powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
Dzięki usytuowaniu przy belce wspornikowej (po stronie wylotu powietrza świeżego) odpowiedniej przesłony, stanowiącej komorę nawrotną, przez którą zawracany jest pewien niewielki strumień powietrza zewnętrznego, uzyskuje się samoczynne czyszczenie kanalików wirnika oraz ograniczenie mieszania się powietrza usuwanego ze świeżym.
W celu zapobiegania tworzeniu się lodu na ściankach wirnika w okresie zimowym, stosować należy niewielkie wstępne nagrzewnice powietrza zewnętrznego lub automatyczną regulację obrotów wirnika.
wg danych firmy CIECHOLEWSKI-Wentylacje