Rosyjski miesięcznik "MIR KLIMATA" opublikował artykuł nt. rosyjskiego rynku klimatyzatorów 2009-2010.

Rosyjski rynek klimatyzatorów 2009-2010
W 2009 roku i na początku 2010, sytuację na rosyjskim rynku systemów klimatyzacyjnych warunkowały trzy główne czynniki: globalne spowolnienie gospodarcze, drastyczna zmiana cen i ilości importowanego czynnika R22, jak również kończące się z 1 stycznia 2010 pozwolenia państwowe w sektorze budowlanym i stworzenie organizacji CPO (Саморегулируемая организация).

Chłodne lato w roku 2008 roku razem z kryzysem finansowym doprowadziły do zalegania klimatyzatorów (ok. 400 tys. sztuk) w magazynach dystrybutorów na początku 2009 roku. Obawiając się załamania na rynku z powodu kryzysu finansowego, dystrybutorzy poważnie zmniejszyli wielkość zamówień, szacowaną na ok. 800 tys. sztuk.
Czyli na początku 2009 roku, został sprzedany sprzęt z zapasów w 2008 r. Z tej i ww przyczyn rynek sprzedaży systemów split w porównaniu z ubiegłym rokiem był mniejszy o ponad 30% sztuk i ponad 40% zysku.

Tworzenie samorządnych organizacji ma również znaczny wpływ na rozwój rynku. Małe firmy, które nie mają odpowiedniej infrastruktury i możliwości przystąpienia do SRO, nie będą mogły funkcjonować legalnie. SRO ponoszą wspólną odpowiedzialność za swoich członków wobec klientów i uczestniczą w opracowywaniu norm przemysłowych.

Mimo wszelkich trudności, optymistycznie oczekuje się wzrostu sprzedaży klimatyzatorów o 5-10% w 2010 r. Prognozy te oparte są, po pierwsze, w związku z prognozami synoptyków obiecującymi gorące lato, a po drugie, z oczekiwaniami związanymi z ogólnym ożywieniem gospodarczym.

Pełna treść artykułu, w języku rosyjskim, dostępna jest na stronie www miesięcznika