Według wyników z lat 1998-2000 Rosja znajduje się na 4 miejscu w Europie pod względem liczby nabywanych klimatyzatorów. Aktywniejszą sprzedaż tych urządzeń można zaobserwować jedynie w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji.

Dleczego w kraju, znanym z mrozów i zim, trwających czesto 6-8 miesięcy rocznie, kupuje się więcej klimatyzatorów niż we Francji, Wielkiej Brytanii lub Niemczech? Winny wszystkiemu jest kontynentalny klimat, przejawiający się w dużych kontrastach temperatur zimy i lata. Latem, w Centralnej Rosji jest cieplej niż w Niemczech lub Anglii, a w rejonie Wołgi i Donu temperaturę można porównać do temperatury upalnych letnich dni we Francji i we Włoszech. Co więcej, w Jakutii z jej wieczną znmarzliną i 40-stopniowymi mrozami zimą, +30°C w lipcu - to rzecz normalna.
Rosjanie żartują, że latem, kiedy termometr wskazuje powyżej +30°C jedyne o czym da się myśleć, to urlop i zimne piwo. Dlatego przedsiębiorcy zainteresowani wydajną pracą swoich pracowników, zmuszeni są stwarzać im komfortowe - z klimatycznego punktu wdzenia - warunki pracy. W domu klimatyzator również okazuje się wówczas niezbędny, uwzględniając fakt, iż w upały temperatura w nocy rzadko kiedy spada poniżej +25°C.
Nawet sierpniowy kryzys 1998 roku, który boleśnie uderzył po kieszeni większość Rosjan, nie zniechęcił ich do klimatyzcnego komfortu. W 1999 roku w Rosji sprzedano 102 tys. split-systemów, 45 tys. klimatyzatorów okiennych, 2,5 tys. klimatyzatorów przenośnych. Jest to tylko o 1,8% mniej niż w sezonie 1998 roku. W 2000 roku sprzedaż klimatyzatorów zwiększyła się o 8% (wg innych danych nawet o 10%), głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży w regionach.
Co trzeci zainstalowany w Rosji klimatyzator został nabyty w Moskwie. Stolica wyróżnia się nie tylko wysoką ilością sprzedaży, ale i strukturą popytu. Udział okiennych i przenośnych klimatyzatorów w strukturze sprzedaży jest znikowmy, zaś w liczbie nowoczesnych inwertorowych split i multisplit-sytemów, Moskwa utrzymuje pierwsze miejsce w kraju.
Ponad 90% sprzedawanych w Rosji split-systemów i okiennych klimatyzatorów może pracować nie tylko w trybie ochłodzenia, ale i ogrzewania. Przy temperaturze poniżej 10-20°C wydajność klimatyzatorów spada, a ich zużycie wzrasta. Natomiast sporadycznie, powiedzmy na wiosnę, po zakończeniu sezonu grzewczego, lub na jesieni, przed jego rozpoczęciem, takie ogrzewanie może bardzo wyręczyć.
Na poczatku lat 90., kiedy moda na urządzenia klimatyzacyjne w Rosji dopiero nabierała rozmachu, czas pracy klimatyzatorów w rosyjskich warunkach, szacowano na 8-10 lat w zależności od marki, mocy, warunków użytkowania. Rzeczywistość okazała się nieco inna. Przeprowadzone badania wykazują, że w przeciągu minionych 10 lat niektórzy użytkownicy zdążyli już dwukrotnie dokonać wymiany sprzętu nabytego na początku lat 90.
Jeśli pominąć nieliczne przypadki wad fabrycznych i pojawienie się na rynku urządzeń o nieokreślonym pochodzeniu i jakości, to okaże się że istnieją 3 główne przyczyny szybkiego zużycia urządzeń klimatyzacyjnych w rosyjskich warunkach.
Pierwsza to błędy przy projektowaniu i wyborze urządzeń. Dość często moc zainstalowanego w pomieszczeniu klimatyzatora nie odpowiada powierzchni pomieszczenia, jego przeznaczeniu, orientacji okien, liczby pracujących w nim ludzi itp.
Druga przyczyna krótkiego życia urządzeń tkwi w ich instalacji, przeprowadzonej przez ludzi nie posiadających niezbędnych w tym przypadku wysokich kwalifikacji. Split-systemy nie są zaliczane do towarów typu "plug and play". Przy ich instalacji należy wykonać cały system dość skomplikowanych przedsięzięć, wymagających wysokich kwalifikacji i specjalistycznych narzędzi. Błąd przy instalacji może kosztować drogo. Przykładowo: źle wykonane spawanie rur doprowadzi do wycieku freonuy, na skutek czego sprężaka klimatyzatora (połowa jego wartości) spali się w ciągu kilku miesięcy.
Trzeci powód częstych awarii - oszczędzanie na obsłudze serwisowej. Klimatyzator, podobnuie jak samochód winien co pewien czas być poddawany przeglądowi technicznemu, obejmującemu sprawdzenie hermetyczności, smarowania łożysk wentylatorów etc., nie wspominając o jednej z najbardziej aktualnych w rosyjskich warunkach procedur czyszceznia wymiennika ciepła w zewnętrznym bloku kimatyzatora, który często okazuje się zapchany puchem topoli do tego stopnia, że kompresor na skutek przegrzania przestaje funkcjonować.
Według oceny służb serwisowych z ww. powodu przestaje pracować 35% wszystkich przedterminowo wyłączonych z użytku klimatyzatorów.
Inna Sirenko
w oparciu o prasę rosyjsko- i ukraińskojęzyczną oraz źródła internetowe)