Rolety z folii refleksyjnych - dobra ochrona przed promieniowaniem, oślepieniem i upałem.

Ciepłe, słoneczne dni cieszą zdecydowaną większość z nas. Słońce i światło są zawsze mile widziane nie tylko w domu i ogrodzie, ale także w miejscu pracy. Promienie słoneczne oraz ostre, oślepiające światło mogą być jednak szkodliwe, szczególnie w miejscu pracy
wyposażonym w komputer.
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat
miejsce pracy z komputerem stało się miejscem
powszechnie używanym przez cały dzień lub przez
znaczną jego część przez większość pracowników
tak w sferze administracji, jak i produkcji. Masowe
pojawienie się komputerów w istotny sposób zmieniło
całe środowisko pracy przynosząc nieznane
wcześniej problemy. Odbiciem problemów są wymogi
dotyczące koniecznej ochrony przed
promieniowaniem słonecznym oraz ochrony przed
oślepianiem bardzo często stojące w sprzeczności z
obecnym trendem budowania nowoczesnych
budynków o coraz większych przeszklonych
powierzchniach.
Powszechnym sposobem ochrony są różnorodne żaluzje: poziome, pionowe, wewnętrzne,
zewnętrzne itp., które w sposób płynny pozwalają dozować ilość wpadającego światła.
Problemem tego rodzaju osłon jest takie ich ustawienie, by nie powstawały pola jasnych i
ciemnych pasów, refleksy i ich odbicia, które natychmiast widoczne są na monitorze, a
jednocześnie, by zalecany przez specjalistów swobodny widok na zewnątrz, był w każdym
przypadku zagwarantowany.
Przepisy dotyczące ochrony przed słońcem i oślepianiem
Od 1996 roku wszystkie kraje członkowskie (od maja b.r. także Polskę) obowiązuje dyrektywa
UE o organizacji miejsc pracy wyposażonych w komputer, zgodnie z którą wszystkie okna
powinny być wyposażone w ruchome i dające się regulować elementy chroniące przed słońcem
pozwalające uniknąć odbić promieni na monitorze i tym samym uniknąć trwałych szkód na
zdrowiu.
W Polsce nie znajdziemy wielu przepisów dotyczących organizacji miejsc pracy z komputerem.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe traktuje problem ochrony przed słońcem i
światłem bardzo ogólnie i wskazuje jedynie, że stanowiska takie nie mogą powodować
nadmiernego obciążenia wzroku i być źródłem zagrożeń dla pracownika, a ustawienie ekranu
monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła.
Zupełnie inaczej wygląda to dla przykładu u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie istnieje
bardzo duża liczba szczegółowych przepisów dotyczących miejsca pracy wyposażonego
w komputer.
W ustawach, rozporządzeniach, normach, dyrektywach, zaleceniach czy orzeczeniach sądów
można znaleźć najróżniejsze przepisy:
- poczynając od uregulowań określających szczegółowo
warunki pracy: krzesła, stoły, klawiatury, monitory, okna,
oświetlenie, światło dzienne w pomieszczeniach,
oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym,
oświetlenie miejsc pracy,
- poprzez regulacje dotyczące temperatury powietrza w
pomieszczeniach pracy (np. istnieje duża liczba
orzeczeń sądów niemieckich dotyczących ochrony przez
letnim upałem w burze; ogólnie zaleca się, aby
temperatura wewnętrzna nie klimatyzowanego budynku
biurowego przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej
32 lub więcej stopni Celsjusza wynosiła co najmniej 6
stopni Celsjusza mniej niż temperatura zewnętrzna),
- po regulacje określające widok z miejsca pracy
(organizacja miejsca pracy powinna umożliwiać widok z
danego pomieszczenia na przestrzeń zewnętrzną
poprzez okna przezroczyste drzwi lub ściany znajdujące
się na wysokości oczu).
Jako podstawowe wymogi stawiane systemom ochrony
przed promieniami słonecznymi i odblaskami wymienia:
- umożliwianie widoku na zewnątrz;
- naświetlanie energetyczne pomieszczeń;
- różnicowanie jaskrawości światła;
- równomierne oświetlanie pomieszczeń;
- minimalizowanie potrzeby używania światła sztucznego.
Rolety z folii refleksyjnych - nowa definicja ochrony przed słońcem


Firma Tasta, wykorzystując wieloletnie doświadczenia w ochronie przed słońcem wprowadziła na
rynek Polski produkt w nowy sposób definiujący ochronę przed promieniowaniem słonecznym.
System Multi to pierwszy całkowicie polski system roletowy dedykowany specjalnie roletom z
folii.
Rolety z folii refleksyjnej chronią przed
oślepianiem, słońcem, upałem
i promieniowaniem UV mogą być w optymalny
sposób stosowane we wszelkich
pomieszczeniach spełniając przy tym bez
ograniczeń dyrektywy unijne. Swoje wyjątkowe
właściwości zawdzięczają wielowarstwowej
folii zaopatrzonej w cienką warstwę
metaliczną, która odbija promieniowanie
słoneczne bez zamieniania ich w
pomieszczeniu na energię cieplną.
Rolety z folii sprawiają, że okna stają się
perfekcyjne. W znaczący sposób polepszają
one klimat pomieszczeń użytkowanych i prywatnych. Ogrody zimowe, pomieszczenia
konferencyjne, sale dla gości, czy szpitale nie staną się dzięki nim pułapkami cieplnymi.
W pomieszczeniach biurowych eliminują one dodatkowo szkodliwe dla zdrowia odbicia promieni
słonecznych oraz oślepienia przy komputerowych miejscach pracy.
System, w którym folia rozwijana jest z dołu do góry daje ponadto możliwość maksymalnego
wykorzystania światła dziennego. Wymagany cień w miejscu pracy można tworzyć dowolnie w
miejscu, gdzie jest on potrzebny: w obrębie biurka oraz monitora. Jednocześnie rolety te
przepuszczają wystarczająco dużo światła słonecznego, które oświetla pomieszczenie w
sposób naturalny.
Rolety z folii o wysokiej jakości można stosować zarówno dla pojedynczych pomieszczeń, jak i
w realizacji dużych koncepcji fasad.
W skomplikowanym procesie
produkcyjnym zupełnie gładka folia
znana jako wyrób przyklejany np. na
szyby samochodowe jest
wytłaczana powierzchniowo w stanie
podgrzanym. Po procesie obróbki
plastycznej folia prostowana jest w
próżni na stole i chłodzona, aż
osiągnie stabilną formę, która
umożliwia zastosowanie jej w
rolecie. Dzięki dodatkowemu
plisowaniu folia otrzymuje
niepowtarzalny wygląd i dodatkową
stabilność, która jest szczególnie
istotna przy oknach o dużych
powierzchniach. Z wielu folii o
różnorodnych właściwościach
można wybrać taką, która będzie
dostosowana do oczekiwanych funkcji i orientacji okna wobec stron świata.
Skuteczna ochrona przed refleksami i oślepianiem
Rolety z folii są doskonałą alternatywą dla klasycznych osłon tekstylnych lub szkła barwionego.
Chronią skutecznie przed negatywnymi skutkami promieniowania słonecznego oraz oferują
szereg innych ciekawych i wyjątkowych zalet.

Skuteczne ochrona przed energią cieplną

Zamontowanie rolety z folii refleksyjnej zmniejsza ilość wpadającej przez okno energii cieplnej
nawet o 80%, co może spowodować obniżenie temperatury w pomieszczeniu do 10°C. W
okresie zimowym roleta może zredukować utratę ciepła nawet do 30%.


Optymalna transparentność

Dzięki transparentności folii widok na zewnątrz nie jest zasłonięty, przy
nie zmniejszonej efektywnej ochronie przed słońcem i upałem.
Pomieszczenia są wizualnie otwarte i sprawiają wrażenie większych.
Nie bez znaczenia jest tu aspekt bezpieczeństwa.
Źródło: materiały firmy Tasta Systemy Osłonowe