Rozwój cywilizacji nierozerwalnie łączy się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Człowiekowi nie wystarcza już energia pochodząca z jego mięśni i mięśni oswojonych przez niego zwierząt. Współczesny człowiek zaprzęga do pracy siły przyrody: ruch powietrza i ruch wody.

Rola termodynamiki w rozwoju cywilizacji
Używa do tego wiatraków, łodzi, kół wodnych. To jednak nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb stale rosnącej populacji ludzkiej i stale rosnących potrzeb człowieka...

[attach=attach1]Przeczytaj artykuł "Rola termodynamiki w rozwoju cywilizacji" J. Mikielewicz, J. Stąsiek[/attach], który ukazał się w numerze wrześniowym 9/2010 miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna".
Źródło: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna