Centrum Klima jest jedną z niewielu polskich spółek z sektora klimatyzacji i wentylacji, które odnotowały wzrost wyników finansowych w tym roku.

Rok 2010 - rokiem rozwoju dla Centrum Klima
W roku 2010 sytuacja w polskiej branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej wciąż była trudna. Zauważalne ożywienie na rynku budowlanym zaowocowało zwiększoną ilością kontraktów, ale niestety - w przeważającej większości - charakteryzowały się one bardzo niskimi marżami. Miała na to wpływ niezwykle duża konkurencja na rynku klimatyzacji i wentylacji w Polsce. Sektor ten charakteryzuje się znaczącą ilością spółek małych, o wręcz garażowym profilu działalności. Zdarza się często, że - aby zdobyć klienta - realizują one zamówienia poniżej kosztów. Konsekwencją tego jest niestety bardzo niska jakość ich wyrobów oraz trend do zaniżania cen. Całości problemu dopełnia fakt, że polskie firmy wciąż jeszcze jako priorytet traktują cenę zamówienia, a jego jakość ma dla nich wartość drugorzędną. W efekcie, Polska zalewana jest przez produkty o bardzo słabych parametrach technicznych, które są mało wydajne i bardzo awaryjne, ale za to tanie. Instalacje bazujące na takich komponentach mają niejednokrotnie problem z przejściem przez odbiór techniczny oraz wymagają częstego, kosztochłonnego serwisowania i napraw.

Inaczej sytuacja wygląda na rynkach zagranicznych. Tu liczy się przede wszystkim jakość produktów i niezawodność kontrahentów. Dopiero w następnej kolejności brana jest pod uwagę cena. Centrum Klima jest jedną z niewielu polskich spółek z sektora klimatyzacji i wentylacji, które odnotowały wzrost wyników finansowych w tym roku. Zawdzięczamy to właśnie bardzo intensywnym działaniom eksportowym. Obecnie sprzedaż zagraniczna to ponad 27% przychodów. Naszym celem jest zwiększenie udziału eksportu nawet do 45%, dlatego intensywnie rozwijamy technologię i skalę naszej produkcji.

Dzięki zakończeniu inwestycji, jaką jest kompleks biurowo-produkcyjno-magazynowy w Wieruchowie, moce produkcyjne Centrum Klima wzrosły już dwukrotnie. Wciąż mamy jednak więcej zamówień niż jesteśmy w stanie zrealizować. Dlatego do końca roku 2012 chcemy zwiększyć nasze możliwości czterokrotnie. Stawiamy na nowoczesność i konkurencyjność produktów o bardzo wysokiej jakości. Już wkrótce uruchomimy nową, bardzo zaawansowaną technologicznie linię produkcyjną. Do tej pory na świecie funkcjonują tylko dwa podobne urządzenia, dlatego spodziewamy się zainteresowania kontrahentów z całego świata.

Nasza strategia, polegająca na oferowaniu produktów o najwyższej jakości, doskonale się sprawdza. W tym roku rozpoczęliśmy eksport do takich krajów jak Austria, Chorwacja, Wyspy Owcze, Maroko, Szwajcaria i Turcja. Rozszerzyliśmy też współpracę z kontrahentami w Szwecji, Ukrainie, Białorusi, Niemczech, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Belgii, Finlandii, Danii oraz Portugalii. Produkty Centrum Klima są już dostępne w 34 krajach i wciąż prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami.

Rok 2010 to dla Centrum Klima okres rozwoju oraz umacniania pozycji lidera na polski rynku i znaczącego partnera na rynkach światowych. Konsekwentna realizacja strategii zapewniła spółce stabilność sprzedaży, a dywersyfikacja rynków zbytu pozwoliła na uniezależnienie się od wahań koniunktury.

Na rok 2011 mamy ambitne plany i liczymy na to, że będzie on jeszcze lepszy nie tylko dla nas, ale i dla całej branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Sadzę, że będzie to okres wzmożonej konsolidacji sektora. Małe i słabe firmy - aby przerwać - będą potrzebowały wsparcia większych podmiotów. Mam także nadzieję, że polska branża budowlana - podążając za tendencjami światowymi - zacznie bardziej doceniać jakość produktów i wiarygodność kontrahentów.

Marek Perendyk,
Prezes Zarządu Centrum Klima SA
Źródło: Centrum Klima S.A.