Roczne promieniowanie całkowite na terenie Polski
Przedstawiona powyżej mapa przedstawia obszary zróżnicowanych sum rocznego napromieniowania zgodne z przyjętą normę dla całego kraju 3600MJ/m2, co odpowiada wartości 1000kWh/m2 z odchyłkami +/- 10%.
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Więcej na ten temat na stronie www.hewalex.com.pl/h.php?op=energia


Komentarze