Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Reputation Institute a opublikowanego w Forbes Grupa Rockwool należy do elity firm posiadających najlepszą reputację na świecie. Grupa Rockwool zajęła w nim 61 pozycję i tym samym znalazła się w prestiżowej grupie 200 światowych przedsiębiorstw o najlepszej reputacji.

Międzynarodowe badanie Reputation Institute miało na celu zbadanie, jaki jest powszechny odbiór największych firm na świecie. Badanie w formie wywiadu przeprowadzono wśród ponad 30 tys. Respondentów z 25 krajów, w których mieszczą się największe światowe koncerny. Osoby te proszone zostały o ocenę największych na ich rodzimym rynku firm, kierując się takimi wskaźnikami jak: zaufanie, podziw, szacunek i stosunek do firmy. Pod uwagę brano 600 największych firm na świecie.