Polska jest już ponad 7 lat w Unii Europejskiej, jednak transport międzynarodowy i odprawy celne wciąż bywają utrudnieniem. Z powodu kontroli, czasu oczekiwania czy też problemów z dokumentacją, transport międzynarodowy stwarza bariery czasami trudne do przezwyciężenia. Teraz dzięki certyfikatowi AEO firmy logistyczne przewożące towary Rockwool będą jeździć łatwiej, sprawniej i szybciej poza kraje Unii Europejskiej.

Rockwool Polska z Certyfikatem AEO
Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEORockwool Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów biznesowych – firm transportowych - zakończył pomyślnie proces ubiegania się o certyfikat Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (AEOAuthorized Economic Operator).

AEO zakłada podniesienie bezpieczeństwa wymiany handlowej z partnerami spoza Unii Europejskiej. Odbywa się to na zasadzie ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a administracją celną. Dzięki temu posiadacz certyfikatu uzyskuje szereg dodatkowych możliwości ułatwiających transport międzynarodowy.

AEO – ułatwienia w odprawach celnych

Certyfikat AEO można porównać do obowiązujących w różnych obszarach certyfikatów ISO. Podobnie jak w przypadku ISO, certyfikat ten wymaga spełnienia szeregu procedur i zasad bezpieczeństwa. Weryfikacji podlegają kwestie formalne dotyczące odprawy celnej oraz takie obszary jak finanse firmy (nawet na 3 lata wstecz), controlling, IT, aspekty prawne i proceduralne, pracownicze etc.

Certyfikat AEO został uchwalony w 2005 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Zaczął obowiązywać w krajach wspólnoty 1 stycznia 2008 roku. Ułatwienia wynikające z posiadania tego dokumentu to przede wszystkim ułatwienia dla samego klienta – jak tłumaczą to urzędy celne. Dzięki uproszczonym procedurom, mniejszej ilości kontroli, transport przebiega sprawniej i szybciej, a ostateczni klienci uzyskują towary w szybszym terminie.

- Uzyskanie tytułu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego to dla nas spore wyróżnienie. Aktualnie w Europie przyznano niewiele ponad 4200 certyfikatów i w większości otrzymały je firmy spedycyjne i transportowe. Tytuł AEO to z jednej strony dla nas zapewnienie poprawności stosowanych procedur, zasad bezpieczeństwa, z drugiej znaczące ułatwienie dla naszych kontrahentów w obszarze transportu - mówi Arkadiusz Konieczny, Dyrektor Działu Logistyki Rockwool Polska.

Przeprowadzony w Rockwool Polska audyt i proces weryfikacyjny przebiegł pomyślnie. W ramach ubiegania się o certyfikat AEO sprawdzone zostały takie obszary działania firmy jak Logistyka, Dział Finansowy, Dział Controllingu i Dział IT.

Korzyści dla wszystkich

Uzyskanie tytułu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego pozwala nam na sprawniejsze i szybsze działanie w ramach odpraw celnych transportów międzynarodowych. To z jednej strony optymalizuje nasze procesy i pracę, a z drugiej daje gwarancję pewności dostarczenia materiałów na czas do klienta – mówi Agnieszka Szczesna, Kierownik Działu Transportu w Rockwool Polska.

Certyfikat AEO dla Rockwool daje możliwości uprzywilejowanego traktowania przez organy służby celnej. Zarówno kontrole jak i sama odprawa celna odbywa się w przyspieszonym tempie lub przy zmniejszonej ilości procedur. Ponadto kierowcy przewożący towary producenta posiadającego certyfikat są traktowani ulgowo na granicach, tzn. odprawy z pierwszeństwem przejazdu, specjalne odrębne pasy ruchu do przejazdu poza kolejnością (w przypadku, gdy infrastruktura będzie na to pozwalać) czy krótsze, wcześniej ustalone kontrole.

Uzyskanie certyfikatu AEO jest tylko jednym z wielu elementów procesu usprawniania i rozwoju działań realizowanych w Dziale Logistyki Rockwool Polska. A wszystko z myślą o korzyściach dla każdej ze stron.

Źródło: Rockwool Polska Sp. z o.o.