Rockwool Polska został laureatem międzynarodowej nagrody „The Green Apple Award” przyznawanej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Firma zdobyła brązową statuetkę za projekt „Szóste Paliwo – energooszczędne rozwiązania Rockwool”. Uroczystość przekazania nagród odbyła się 9 listopada br. w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego. Statuetki wręczył zwycięzcom światowy autorytet w dziedzinie botaniki - prof. David Bellamy.
Prestiżowa nagroda "The Green Apple Award" przyznawana jest już od trzynastu lat przez brytyjską organizację pozarządową "The Green Organization". Promuje ona najlepsze działania i inicjatywy na rzecz ochrony środowiska z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu firma Rockwool Polska nagrodzona została za projekt "Szóste Paliwo - energooszczędne rozwiązania Rockwool", którego celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie i korzyści płynące z oszczędzania energii - zwłaszcza tam, gdzie zużywa się jej najwięcej, czyli w budynkach.
Przyznanie Rockwool Polska "The Green Apple Award" to dla nas duże wyróżnienie – powiedział prezes firmy Andrzej Kielar. Cieszymy się, że nasze działania pro-ekologiczne zostały docenione przez niezależną organizację – międzynarodowy autorytet w tej dziedzinie. Mimo osiągniętych sukcesów nie zamierzmy spocząć na laurach. Naszym działaniom biznesowym nadal towarzyszy troska o ochronę środowiska naturalnego. Już teraz kontynuujemy projekt "Szóste Paliwo", badając znajomość sposobów oszczędzania energii wśród Polaków.
Z wiedzy i doświadczeń dotychczasowych laureatów "The Green Apple Award" mogą czerpać firmy i instytucje z całego świata. Naszym celem jest nie tylko nagradzanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ale także umożliwienie innym naśladowania uhonorowanych działań poprzez ich publiczne udostępnienie - podkreśla przedstawiciel The Green Organization, Roger Wolens. Z tego względu opisy wyróżnionych projektów publikowane są m.in. na stronie internetowej organizatora konkursu, gdzie każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać.
Głównym celem komunikacyjnym projektu firmy Rockwool była poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez zwiększenie standardów izolacyjnych, a także podniesienie wiedzy społeczeństwa w tym obszarze. Kampania uświadamiała, że największym i najtańszym źródłem energii są oszczędności energii. Ten "szósty rodzaj" paliwa - oszczędności energii uzyskane m.in. dzięki zastosowaniu lepszej izolacji - to potencjalnie największe źródło energii. Dzięki starannie zaplanowanym działaniom kampania dotarła do szerokiego kręgu odbiorców. W efekcie nastąpił znaczny wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie możliwości oszczędzania energii poprzez poprawę standardów energetycznych budynków.
"The Green Apple Award" to nie pierwsza nagroda dla Rockwool Polska za osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dotychczas firma została już dwukrotnie uhonorowana tytułem "Lidera Polskiej Ekologii" w konkursie Ministra Środowiska - w kategorii "Przedsiębiorstwo" w 2001 r. oraz w kategorii "Wyrób" w 2003r. Rockwool Polska wyróżniony został za wprowadzenie bezodpadowej produkcji oraz podnoszenie standardów ekologicznych produktów izolacyjnych.
Źródło: Rockwool Polska Sp. z o.o.