Rockwool Polska otrzymał w czerwcu tego roku certyfikat ISO 14001:2004. Uzyskanie tego certyfikatu jest w dużym stopniu następstwem funkcjonującego od lat w organizacji wewnętrznego standardu w zakresie zarządzania środowiskowego. ROCKWOOL, dbając o środowisko zarówno w przypadku samego procesu produkcyjnego jak i wpływu na otoczenie, spełnia od kilkunastu lat najwyższe normy i standardy w tym obszarze.

Rockwool Polska: Kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju
Rockwool PolskaPodstawowe założenia, na których opierają się działania w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, to identyfikacja aspektów środowiskowych. W trakcie weryfikacji przeanalizowano istniejące w Rockwool Polska aspekty i wynikające z nich cele, zadania i programy środowiskowe. Jednocześnie sprawdzono procedury planowania, realizacji, monitorowania i działania w obszarach związanych z procesem produkcji, magazynowania, informowania i dostępu do informacji czy inwestowania.

- Certyfikat ISO 14001 to dla nas potwierdzenie słuszności i poprawności naszego systemu zarządzania środowiskowego. Od początku działania w Polsce przykładamy olbrzymią wagę do kwestii środowiskowych, co zostało już dostrzeżone wielokrotnie, m.in. dwukrotnie otrzymaliśmy tytuł „Lider Polskiej Ekologii”. Istotne dla nas jest nie tylko zapewnienie najwyższych standardów w obszarze ochrony środowiska w naszych fabrykach i ich okolicach, lecz również podnoszenie świadomości kwestii środowiskowych, czego przykładem może być prowadzona od kilku lat kampania 6 paliwo – mówi Andrzej Kielar, prezes Rockwool Polska.

Rockwool Polska, jako część Grupy ROCKWOOL posiada liczne wewnętrzne procedury i systemy zarządzania z obszarów takich, jak jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy czy logistyka i transport. Systemy te są w wielu przypadkach bardziej rygorystyczne, aniżeli aktualnie obowiązujące normy i standardy. Dziś od producentów materiałów budowlanych wymaga się, aby zarówno oferowany produkt, jak i cała działalność organizacji były prośrodowiskowe. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2004 to tylko uwiarygodnienie dotychczasowego działania ROCKWOOL w tym kierunku.

Ponadto Rockwool Polska posiada również certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący systemu zarządzania jakością oraz certyfikat AEO – Upoważniony Podmiot Gospodarczy, w zakresie transportu międzynarodowego.