Przy realizacji modernizacji systemu ciepłowniczego (termomodernizacji) możliwe jest uzyskanie kredytu termomodernizacyjnego (i premii termomodernizacyjnej w wysokości 25% wartości skredytowanej). Wymogiem ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest, aby inwestor dysponował wkładem własnym w wysokości 20% wartości robót termomodernizacyjnych określonych i wskazanych w audycie energetycznym. Finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej wyglądałoby w następujący sposób: Wartość robót projektowych i budowlanych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego = X zł. Wkład własny inwestora = X*20% = środki pomocowe z UE Kredyt termomodernizacyjny = X*80% (premia termomodernizacyjna = (X*80%)*25%). Jest to połączenie dwóch różnych źródeł finansowania. Stąd moje pytanie: czy jest możliwe uzyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w wysokości w/w wymaganych środków własnych przy realizacji i tak finansowanej inwestycji?

Niestety jeśli chodzi o roboty termomodernizacyjne dla firm to na dzień dzisiejszy nie ma możliwość ich sfinansowania ze środków unijnych. Obecnie firmy moga skorzystać ze środków z programu PHARE 2003 oraz
w części województw z programu ZPORR 3.4. Przedmiotem inwestycji mogabyć tylko zakupy środków trwałych
a poziom dofinansowania może wynieść max. 50% - do 100.000 euro (PHARE) lub 65% - do 50.000 euro
(ZPORR 3.4.).

(2005.07.16, woj. wielkopolskie)