Firma Rosenberg zaprasza do bezpłatnego pobrania suwaka wentylacyjnego przeznaczonego do użycia dzięki smatfonom.

Ro-eSlide - suwak wentylacyjny na smartfony od Rosenberg.
Ro-eSlide to aplikacja dedykowana dla smartfonów pracujących na systemie android. Umożliwia wykonanie podstawowych obliczeń parametrów przepływu i doboru kanałów wentylacyjnych. Wymiary kanałów dobierane są wg tabel normalizacyjnych.

Aplikacja dostępna jest w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji:

[VIDEO:YOUTUBE:PIPo6NZSE1Y]

Aplikacja dostępna jest z Google play, pod adresem
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.jupr.ruler

Pobierz Google play

Podstawowe funkcje:


1. Obliczenia

a) Parametry przepływu - umożliwia dobór kanału (wielkości znormalizowane) o przekroju prostokątnym lub kołowym, na podstawie zadanego strumienia objętościowego i prędkości powietrza. Po doborze wymiarów kanału aplikacja podaje prędkość obliczeniową powietrza.
b) Przekrój kanału - wykonuje obliczenie przekroju kanału (o przekroju kołowym i prostokątnym), na podstawie zadanych wymiarów.
c) Strumień objętościowy - wykonuje obliczenie strumienia objętościowego na podstawie zadanego przekroju kanału i prędkości powietrza.
d) Wymiary kanałów - podaje zestawienie wymiarów znormalizowanych kanału o przekroju prostokątnym lub kołowym, na podstawie zadanej wartości przekroju kanału.

2. Przelicznik jednostek

3. Lista kontaktów
do Oddziałów Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.

4. Szybkie wsparcie
- daje możliwość wysłania np. zdjęcia z budowy, do wybranego Oddziału Rosenberg. Wymaga aktywnego połączenia z internetem.

5. Ustawienia
- umożliwia wybór języka aplikacji (polski, angielski, niemiecki) oraz maksymalnej prędkości powietrza. Wyniki obliczeń powyżej wybranej wartości oznaczone będą kolorem czerwonym.