Każdy klimatyzator jest inny. Różnice zauważalne są w mocy chłodniczej oraz efektywności energetycznej. Stawiając czoła wciąż rosnącym wymaganiom Klientów, firma Rittal jest pierwszym producentem na świecie, który postawił swoją całą serię klimatyzatorów na stanowisku badawczym TÜV Nord. W związku z tym wszystkie klimatyzatory z serii TopTherm posiadają znak jakości TUV Nord.

Rittal TopTherm - seria klimatyzatorów z certyfikatem TÜV


Aby zapewnić naszym klientom maksymalne możliwe bezpieczeństwo, Rittal - jako pierwszy na świecie producent - podjął decyzję o przekazaniu wszystkich klimatyzatorów serii TopTherm, do których zaliczają się również urządzenia „Blue e“ do badań przez niezależną jednostkę“, komentuje Steffen Wagner, szef działu zarządzania produktami klimatyzacji szaf sterowniczych w Rittal. „W przeszłości okazywało się, że w świecie konkurencji często występowały różnice między parametrami mocy i efektywności energetycznej klimatyzatorów - podawanymi na tabliczkach znamionowych - a rzeczywistymi wartościami“.

Badania klimatyzatorów zostały zlecone TÜV Nord. Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone według aktualnej normy EN 14511-2 w jednostce badawczej techniki chłodniczej, klimatyzacji oraz wentylacji TÜV Nord w Essen. Warunki testowe, w których wyznaczano moc chłodniczą i efektywność energetyczną, były jasno określone. Np. w tzw. kalorymetrycznej metodzie badań pomiary musiały być przeprowadzane przy stałej temperaturze 35 °C, zarówno wewnątrz szafy sterowniczej, jak i w otoczeniu. Względna wilgotność powietrza w szafie sterowniczej była utrzymywana na poziomie 40%.

Poza tym w EN 14511-2 określono, że podana moc chłodnicza może różnić się do mocy zmierzonej maksymalnie o 8%. Poza mocą chłodniczą oraz utajonym i wrażliwym udziałem mocy chłodniczej wyznaczano również pobór mocy elektrycznej klimatyzatora, w celu wyznaczenia na tej podstawie EER (Energy Efficiency Ratio). Ten parametr służy producentowi do określenia ekonomiczności pracy klimatyzatora.


Gwarantowana moc chłodnicza i efektywność energetyczna


W trakcie licznych testów w TÜV Nord wszystkie klimatyzatory Rittal z serii TopTherm osiągały deklarowane przez firmę parametry wydajnościowe. Częściowo moc chłodnicza była nawet do 10% większa od wartości podawanej przez producenta. Na przykład klimatyzator do zabudowy naściennej Rittal TopTherm o znamionowej mocy chłodniczej 2000 W miał w pomiarach łączną moc chłodniczą ok. 2200 W. TÜV Nord certyfikował również efektywność energetyczną urządzeń. Wyżej wymienione urządzenie w wersji 230V przy 50Hz ma EER równe 2,40 – pobór mocy elektrycznej wynosi więc tylko ok. 900 W.

Wszystkie klimatyzatory TopTherm mogą nosić znak jakości TÜV Nord. Umieszczając znak Rittal jednocześnie zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych kontroli produktów. Ponadto, w związku ze znakiem, jakości producent zobowiązał się do zgłaszania TÜV Nord wszelkich mających wpływ na moc zmian w urządzeniach i poddawania ich ewentualnym testom. Dzięki temu klient ma pewność, że faktycznie dysponuje taką mocą chłodniczą i efektywnością energetyczną, jaką Rittal podaje dla swoich produktów.

Źródło: ''