Data rozpoczęcia
2010-02-23
Data zakończenia
2010-02-24
Miejsce
Bilbao, Hiszpania

RHC-ETP - The1st Conference of the European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling

Walka ze zmianami klimatu i bezpieczeństwo dostaw energii jutra to kluczowe wyzwania dzisiejszej Europy. Po raz pierwszy w dniach 23 i 24 lutego 2010, firmy i wszyscy zainteresowani rynkiem biomasy, energii geotermalnej i energii słonecznej z całej Wspólnoty Europejskiej zbiorą się w Bilbao na pierwszej dorocznej konferencji European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-ETP) dotyczącej tematu odnawialnych źródeł energii służących do ogrzewania i chłodzenia.

Spotkanie to, pod auspicjami rządu hiszpańskiego, wspierane przez hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji, baskijski Energy Board (EVE) oraz Hiszpańskie Stowarzyszenie Producentów Energii Odnawialnej (APPA), koncentrować się będzie na opracowaniu wspólnej wizji dla odnawialnych źródeł do ogrzewania i chłodzenia. Celem konferencji jest m.in. przekazanie zainteresowanym cennych informacji na temat wiodących technologii związanych z rozwojem rynku europejskiego w sektorze ogrzewania i chłodzenia, określenie potrzeb badań naukowych oraz promowanie odnawialnych źródeł energii.

Strona poświęcona konferencji: http://www.rhc-platform.org/cms/
Źródło: ''