Firma Alnor ma w swojej ofercie system elementów ułatwiających czyszczenie instalacji wentylacyjnych. System ten spełnia wszytskie normy i przepisy, które zaczęły obowiązywać w tym zakresie od momentu wstąpienia Polski do UE.Elementy wyczystne systemów wentylacyjnych tworzy szereg elementów umożliwiających czyszczenie systemów wentylacyjnych o przekrojach okrągłych i prostokątnych.
System ten można podzielić na trzy części różniących się od siebie sposobem montażu i zastosowaniem w perspektywie całej instalacji. Pierwszą są elementy wyczystne takie jak kolana BBKCL i BKCL które uzupełnione są o dekle rewizyjne umożliwiające wgląd w instalacje na łukach ciągów. Drugimi są klapy rewizyjne montowane bezpośrednio na kanałach okrągłych IPLR lub prostokątnych IPF. Trzecim sposobem tworzenia systemu rewizyjnego jest użycie kołnierzy FLM montowanych na końcach zarówno kanałów jak i kształtek. Łączone są za pomocą klamry FLKM umożliwiając w ten sposób każdorazowe zdemontowanie dowolnego odcinka rurociągu.
W skład systemu wyczystnego Alnor wchodzą takie elementy jak:
• kolana wyszystne w zakresie średnic od 100 do 315 mm,
• klapy rewizyjne IPLR do kanałów okrągłych,
• klapy rewizyjne IPF do kanałów prostokątnych,
• kołnierze FLM montowane do kanałów i kształtek okrągłych,
• klamra FLKM spinająca kołnierze FLM,
• pokrywy rewizyjne otwierające elementy wyczystne EPFH, KCU.
Wkrótce na stronach wentylacja.com.pl szersza informacja o systemach rewizyjnych Alnor.