Granice państwowe nie zatrzymują dymu papierosowego. Dlatego ponad 60 milionów osób niepalących musi być ochronionych przed zagrożeniem pasywnego palenia. W całej Europie liczba takich osób może sięgać nawet 335 milionów.
Niektórzy domagają się całkowitego, surowego zakazu palenia w budynkach użyteczności publicznej, jak to ma miejsce np. we Włoszech, Norwegii czy Szwecji. Inni starają się o akceptację pomysłu wydzielonego miejsca dla palących w pubach i restauracjach.
Ten szeroko poruszany problem podzielił opinię publiczną a także polityków. Jednak, jak twierdzi Hugo Blaum, prezes GEA Air Treatment Division, by ochronić osoby niepalące nie potrzeba ani zakazywać palenia w budynkach użyteczności publicznej ani odseparowywać palących w wydzielonych miejscach.
Firma mieszcząca się w Henry w Niemczech zaprezentowała GEA Clarifair rozwiązanie, które skutecznie eliminuje zanieczyszczenie powietrza dymem nikotynowym jak i innymi przykrymi zapachami.
Według informacji prasowych udostępnionych przez firmę, GEA Clairfair w postaci „wolnostojącego modelu” przeznaczonego dla palaczy stojących najlepiej nadaje się do „kącika” kawowego w biurowcach. GEA Clarifair zwalcza dym tam, gdzie się on pojawia: nad ladami barowymi, stołami, albo w kącikach kawowych biur.
Jednocześnie GEA Clarifair zapewnia większą ochronę dla niepalących – eliminując dym. W wyniku tego dym nie może się rozprzestrzeniać albo mieszać z powietrzem w strefie dla niepalących. Ta funkcja nie jest jedyną zaletą, ponieważ chroni inne osoby przebywające w pomieszczeniu przed narażeniem na pasywne palenie w czasie pracy. Dodatkowymi korzyściami GEA Clarifair są usuwanie z powietrza kurzu i innych niepożądanych zapachów.


Istnieje także jednostka "pokojowa" z odkrytym "daszkiem" , zapewniająca praktycznie 100% filtracji dymu papierosowego. Można wnioskować, że dzięki dostępności różnych modeli i zróżnicowaniu stopni ich wydajności, produkt z powodzeniem zaspokoi potrzeby rynku. Clarifair może być montowany na podłodze lub pod sufitem z powodzeniem oczyszczając powietrze w pomieszczeniu. Urządzenie przepuszcza powietrze przez dysze tłumiące (noise suppressor) i filtry wstępne (pre-filter). Następnie odseparowuje dym i inne cząsteczki na filtrze właściwym. Po oczyszczeniu powietrza z zanieczyszczeń gazowych dzięki filtrowi z aktywnym węglem powietrze trafia na powrót do pomieszczenia.
Na powierzchni przeznaczonej dla palaczy urządzenie jest w stanie przechwycić i usunąć cały dym wytworzony nawet przez 12 palących jednocześnie. Clairfair pobiera także powietrze spoza strefy swojego podstawowego działania czego skutkiem jest czystsze powietrze. Pomimo swojej ogromnej wydajności, odgłosy działania urządzenia są prawie niesłyszalne.
GEA Clarifair jest równie wydajny w nowowybudowanych obiektach jak i w już istniejących. Charakteryzuje się łatwością montażu w miejscach gdzie już istnieją instalacje wentylacyjne jak i klimatyzacyjne – czyli np. w hotelach czy biurowcach, bez zakłócania istniejących systemów.
Istnieje również możliwość zintegrowania jednostki z systemem wentylacji. W przypadku takiego rozwiązania powietrze zanieczyszczone może być bezpośrednio usunięte na zewnątrz przez odpowiedni system wylotowy. W takim przypadku GEA Clairfair działa efektywnie bez użycia filtrów.
Wprowadzenie Clairfair na rynek planowane jest na wiosnę 2007 roku, urządzenie ma być dostępne w rożnych wersjach – np. jako jednostka dla stojących palaczy w formie stolika (jak na foto) lub jako urządzenie montowane pod sufitem. Pierwsza publiczna prezentacja GEA Clairfair miała miejsce na targach ISH we Frankfurcie 6-10 marca 2007 r.

Źródło: Internet
Opracowanie: Redakcja (md)