Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma ASK wprowadziła do swojej oferty centralki z odzyskiem ciepła holenderskiej firmy Brink Climate Systems o nazwie Renovent HR. BCS to firma z doświadczeniem, produkująca około 15 000 sztuk centralek rocznie, ciągle ulepszająca swoje produkty oraz innowacyjna w dziedzinie zastosowanych rozwiązań.


Bazując na wieloletnim doświadczeniu producent stworzył centralki z odzyskiem ciepła o uśrednionej sprawności 90% (sięgającej w określonych warunkach nawet 95%), co zostało potwierdzone badaniami w niezależnych laboratoriach
europejskich. Osiągnięcie tak wysokiej sprawności jest możliwe dzięki zastosowaniu krzyżowo-przeciwprądowego
wymiennika ciepła wykonanego z polyetylenu. Materiał ten eliminuje straty ciepła podczas odzysku, zapewniając
maksymalny odzysk ciepła z usuwanego powietrza. Dzięki temu nie jest konieczne (jak często bywa w centralkach o niższych parametrach odzysku) stosowanie elektrycznych nagrzewnic powietrza, które powodują, że koszty eksploatacji dodatkowo rosną. Nie występuje również niebezpieczeństwo zamrożenia wymiennika ciepła, gdyż centralka w
odpowiednim momencie obniża prędkość wentylatora pobierającego świeże powietrze aż do momentu ustąpienia
objawów ewentualnego szronienia.

Kolejnym faktem zasługującym na uwagę jest zastosowanie w centralkach Renovent HR wentylatorów na prąd stały o stałym wydatku powietrza. Skutkuje to zmniejszonym o około 40% zużyciem energii elektrycznej (pobierają one mniej prądu niż standardowe wentylatory), wpływając na koszty eksploatacji systemu. Centralki Renovent HR posiadają
wbudowany panel sterujący, dzięki któremu można ustawić między innymi wydatki powietrza dla odpowiednich
prędkości
wentylatorów. Ustawiony wydatek powietrza jest utrzymywany na zadanym poziomie niezależnie od oporów instalacji
(w określony zakresie ciśnienia) zmniejszając ewentualne ryzyko źle zaprojektowanej instalacji. Poza wbudowanym
panelem sterującym standartowo na wyposażeniu centralki Renovent HR znajduje się trzystopniowy regulator obrotów z
sygnalizacją zabrudzenia filtra. Jeżeli zachodzi potrzeba bardziej "wyrafinowanej" kontroli pracy systemu istnieje
możliwość zastosowania dodatkowego modułu automatyki.

Niewątpliwą zaletą centralek Renovent HR jest możliwość wyposażenia w pełni automatyczny bypass wykluczający stosowanie tzw. kaset letnich lub innych metod wymagających zmiany położenia przepustnic regulacyjnych. Automatyczny bypass decyduje na podstawie pomiarów temperatury zewnętrznej i wewnętrznej czy powietrze ma być kierowane przez wymiennik ciepła, czy też nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń bez odzysku ciepła.
Centralki Renovent HR mogą być również stosowane z dodatkowym modułem grzewczym lub chłodzącym Elan o wydatku powietrza nawet do 2200 m³/h. Rozwiązanie takie pozwala np. na ogrzanie lub schłodzenie powietrza w budynku przy równoczesnym zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła .

Wybierając centralkę z odzyskiem ciepła należy zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów takich jak sprawność
odzysku, energooszczędność wentylatorów, parametry pracy centralki, obecność dodatkowych nagrzewnic elektrycznych
(podrażają koszty eksploatacji) oraz, co również jest istotne, jakość i estetykę wykonania. Centralki Renovent HR
spełniają wszystkie w/w wymagania co powoduje, że w stanowią atrakcyjną ofertę dla inwestorów doceniających
ekonomikę pracy oraz jakość urządzeń w dłuższej perspektywie czasu.
Jako wyłączny dystrybutor centralek Renovent HR firma ASK poszukuje lokalnych firm handlowych i instalacyjnych w celu nawiązania współpracy.
Źródło: ASK