Data rozpoczęcia
2011-10-26
Data zakończenia
2011-10-28
Miejsce
Warszawa

RENEXPO Poland
RENEXPO Poland
RENEXPO® Poland
1. Międzynarodowe Targi Energetyczn
e
26. – 28.10.2011, EXPO XXI Center, Warszawa
www.renexpo-warsaw.com

Międzynarodowe targi i konferencje RENEXPO® Poland obejmują całe spektrum energii ze źródeł odnawialnych, z naciskiem na bioenergię, energię słoneczną oraz energię wiatrową.

RENEXPO® Poland 2011:
* W drugiej połowie 2011 roku Polska obejmuje
prezydencję w Unii Europejskiej. Jednym z głównych tematów prezydencji będzie między innymi energia
* RENEXPO® Poland to miejsce spotkań specjalistów i ekspertów z Europy i nie tylko; ułatwiamy wymianę wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w regionie europejskim
* RENEXPO® Poland oczekuje wystawców, odwiedzających i uczestników konferencji z całej Europy
* RENEXPO® to sieć silnych partnerów

Polska ma bardzo duże możliwości w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii będą stanowić istotny element w bilansie energetycznym kraju.
Targi RENEXPO® Poland ułatwią Polsce wypełnić unijne zobowiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Polska jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla firm chcących odgrywać znaczącą rolę na szybko rozwijającym się rynku energii ze źródeł odnawialnych.

Tematy Targów


Odnawialne źródła energii i zdecentralizowana produkcja energii

* Bioenergia
o Biomasa
o Biogaz
o Biopaliwa
* Technika solarna
o Fotowoltaika
o Solarna energia termiczna
o Energia solarna chłodzenie

* Energia wodna
* Pompy ciepła
* CHP - kogeneracja
* Energia geotermalna
* Energia wiatrowa

Inteligentna dystrybucja energii & energooszczędne sieci

Efektywne wykorzystanie energii


* Budownictwo pasywne
* Mobilność
* Procesy
* Oświetlenie

Usługi:

* Spotkania kooperacyjne, Marketing & PR
* Finansowanie/Dofinansowania

>>Program targów