Chciałbym założyć firmę pieczarkarską. Posiadam halę do użytku, którą trzeba wyremontować pod te działalność. Chciałbym się dowiedzieć o jakie dofinansowanie mogę się starać na tego typu działalność, aby uzyskać pomoc na zakupienie potrzebnych urządzeń (regały, klimatyzacja), aby stworzyć mikroklimat potrzebny do prawidłowej hodowli grzybów. Firma zatrudniałaby około 5-10 osób. Czy musiałbym najpierw założyć firmę, a dopiero później starać się o dotację? O jaką kwotę pieniężną mogę się starać?

W pierwszej kolejności musi Pan zarejestrować działalność, ponieważ przy składaniu wniosku potrzebne są dokumenty rejestrowe (NIP, REGON itp).
Może Pan starać się o dotację na modernizację hali produkcyjnej, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje działanie 2.2.1 SPO WKP, z którego dofinansowywane są inwestycje zakładające wdrożenie nowej technologii (funkcjonującej w Polsce nie dłużej niż 3 lata), przy czy wartość dofinansowania nie może być mniejsza niż
500 000 zł, ale wnioskodawcami mogą być tylko mali (zatrudnienie 11 osób) bądź średni (zatrudnienie od 50 do 250 osób) przedsiębiorcy.
Poza tym działaniem w tym roku nie ma już innych funduszy. Nowa pula pieniędzy i nowe programy zostaną uruchomione na początku 2007 roku.

(2006.10.24, woj. warmińsko-mazurskie)