Informujemy, że dn. 14.06.2004 w siedzibie Stowarzyszenia Polska Wentylacja przy ul. Długiej 29 w Warszawie odbyły się Warsztaty Projektowe FluidCAD 2004. Imprezę współorganizowały Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Fluid Desk Sp. z o.o., Danfoss Sp. z o.o. i Ciat Sp. z o.o. Podczas Warsztatów prezentacje programów komputerowych przeplatane były merytorycznymi wykładami dotyczącymi zagadnień projektowych.


Warsztaty przeprowadzono w oparciu o następujący harmonogram:
• "Projektowanie układów wody ziębniczej i ciepła technologicznego za pomocą programu FluidCAD – Coolpack" - Edyta Kosik, Fluid Desk Sp. z o.o.
• "Automatyczne zawory regulacyjne do układów wody lodowej firmy Danfoss" – Tomasz Kostuch, Danfoss Sp. z o.o.
• "Regulacja hydrauliczna instalacji wody ziębniczej i ciepła technologicznego za pomocą najnowszych zaworów regulacyjnych firmy Danfoss w oparciu o oprogramowanie FluidCAD – Coolpack" – Krzysztof Sołkiewicz, Fluid Desk Sp. z o.o.
• "Akademia Komfortu – klimakonwektory wentylatorowe CIAT" – Bartosz Biernacki, CIAT Sp. z o.o.
• "Prezentacja programu FluidCAD – Heatpack" – Krzysztof Sołkiewicz, Fluid Desk Sp. z o.o.
• "Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej za pomocą programu FluidCAD – Smokepack" – Krzysztof Sołkiewicz, Fluid Desk Sp. z o.o.
• "Akademia bezpieczeństwa – elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych GRYFIT" – Paweł Brzeziński, CIAT Sp. z o.o.
• Warsztaty projektowe prowadzone w podgrupach na indywidualnych stanowiskach projektowych.
A oto zdjęcia z Warsztatów:

Uczestnicy Warsztatów

Prezentacja prowadzona przez pana Tomasza Kostucha (Danfoss Sp. z o.o.)

Prezentacja prowadzona przez Krzysztofa Sołkiewicza (Fluid Desk Sp. z o.o.)
Materiał i foto: Fluid Desk Sp. z o.o.