Dobiega końca trzeci dzień targów Building Solutions Poland. To już druga odsłona targów, których pierwsza edycja, obywajaca się rok temu jeszcze pod nazwą targów HVAC Poland skupiła wystawców z branż ogrzewczej wentylacji i klimatyzacji. W tym roku wraz ze zmianą nazwy, targi rozszerzyły swoją tematykę o instalacje chłodnicze, sanitarne, elektryczne i automatykę.

Zgodnie z programem targów uroczyste otwarcie nastąpiło 19 października o godzinie 11.30. Przecięcie wstęgi dokonane przez przedstawicieli organizatorów: Montgomery International Ltd i Międzynarodowych targów Warszawskich przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Elektryków Polskich, było oglądane przez stosunkowo skromne grono widzów. Dla zwiedzających, targi otwarto jednak wcześniej, bo o godzinie 10.00, a pierwszy z wykładów towarzyszących targom rozpoczął się o 9.45. Prelekcja pod interesującym tytułem "Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych" przyciągnęła jednak niewielu słuchaczy, podobnie zresztą jak pozostałe wykłady. Tegoroczne Targi Building Solutions Poland poprzedziła szeroka kampania reklamowa prowadzona zarówno w prasie, jak i w internecie. Swoje stoiska zorganizowało siedemdziesiąt firm z kraju i zagranicy. Wśród ciekawych rozwiązań zaprezentowanych przez wystawców warto odnotować: - Furanflex - polimerowy system do renowacji kominów spalinowych,
- Ceramiczne promienniki gazowe SCR z palnikami modulowanymi w zakresie 50-100%
Kampania reklamowa nie przełożyła się niestety na liczbę odwiedzających. Nie dysponujemy statystykami, jednak z naszych obserwacji oraz z obserwacji innych wystawców wynika że była ona niewielka. Być może powodem niskiej frekwencji odwiedzających był jesienny termin targów, kiedy to firmy instalacyjne mają największy natłok prac. Na pewno nie pomogła też targom zmiana nazwy z dotychczasowej Targi HVAC Poland na obecną, kojarzącą się z targami budownictwa ogólnego, których to imprez w kraju jest kilka, jeśli nie kilkanaście. Można mieć tylko nadzieję że organizatorzy wyciągną wnioski z tegorocznej edycji targów i przyszłoroczne targi spotkają się z większym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Czego organizatorom, wystawcom i zwiedzającym gorąco życzymy. Seminaria towarzyszące BS Poland: Dzień 1 - Seminarium organizowane z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 9:45 - 10:45 Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych Prowadzący: inż. Iwo Dobrucki
- Seminaria organizowane przez Centralne Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Prowadzący: Andrzej Boczkowski, przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 11:00 - 11:15 Przywitanie uczestników 11:15 - 12:15 Nowa technologia w zarządzaniu domowym komfortem oferowana przez firmę DELTA DORE Polska Sp. z o.o. Prowadzący: Przemysław Szymalski, dyrektor firmy DELTA DORE Polska Sp. z o.o. 12:15 - 13:15 Monitorowanie jakości energii elektrycznej przy pomocy urządzeń produkowanych przez firmy Gossen Metrawatt i Camille Bauer Prowadzący: Piotr Krzyżostaniak, przedstawiciel firmy ASTAT Sp. z o.o. 13:15 - 13:30 Przerwa kawowa 13:30 - 14:00 Praktyczne zastosowanie normy N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wytyczne, komentarz Prowadzący: Andrzej Boczkowski, przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 14:00 - 14:30 Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Prowadzący: Kazimierz Karaś, sekretarz Centralnego Kolegium Sekcji i Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 14:30 - 14:45 Wolne wnioski
Dzień 2 - Seminaria organizowane przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., wydawca miesięcznika "Facility Manager" Prowadzący: Bartłomiej Pawluk, redaktor naczelny "Facility Manager" 11:00 - 11:30 Optymalizacja i zarządzanie w aspekcie automatyki budynkowej na przykładzie Centrum Giełdowego Prowadzący: Robert Iwaniuk, inżynier ds. automatyki budynku, Centrum Giełdowe S.A. 11:30 - 12:00 Nowe grzejniki konwekcyjne CONVEC Prowadzący: Andrzej Oczoś, regionalny szef sprzedaży (ogrzewnictwo i wentylacja), Danfoss Sp. z o.o. 12:00 - 12:30 Przerwa kawowa 12:30 - 13:00 Doświadczenia eksploatacyjne w ujęciu organizacyjnym i ekonomicznym - specyfika funkcjonowania obiektów hotelarskich Prowadzący: Albert Skibiński, kierownik działu techniki i zaopatrzenia, Hotel Jan III Sobieski 13:00 - 13:30 Eksploatacja automatyki w obiektach przemysłowych Prowadzący: Marcin Kwasiborski, dyrektor działu Facility Management, Elin EBG Elektrotechnik Sp. z o.o. 13:30 - 14:00 Panel dyskusyjny
- Elektryka w budownictwie - Seminarium pod patronatem Biura Badawczego ds. jakości SEP Prowadzący: Tadeusz Bełdowski 14:30 - 15:00 Rola certyfikacji dobrowolnej w ocenie zgodności wyrobów elektrycznych stosowanych w budownictwie Prowadzący: Tadeusz Bełdowski 15:00 - 15:30 Kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu elektroinstalacyjnego Prowadzący: Teodor Pyszniak 15:30 - 16:00 Ocena zgodności rozdzielnic stosowanych w budownictwie mieszkaniowym Prowadzący: Waldemar Bis 16:00 - 16:30 Sprzęt elektroinstalacyjny w budownictwie domowym i podobnym Prowadzący: Włodzimierz Wojciechowski 16:30 - 17:00 Ocena zgodności kabli i przewodów wg zasad nowego podejścia Prowadzący: Elżbieta Śliwińska 17:00 - 17:30 Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania sprzętu oświetleniowego w budynkach mieszkalnych Prowadzący: Jerzy Jakubowski
Dzień 3 - Warszaty organizowane przez firmę Bricscad Polska 9:30 - 12:00 BricsCad V6 - nowa jakość projektowania instalacji wewnętrznych Prowadzący: Rafał Adamia
Galeria zdjęć:
Tekst i zdjęcia: Redakcja