Firma Rekuperatory.pl uzyskała certyfikat ogólnopolskiego Programu Promocji Kultury i Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2010”.

Rekuperatory.pl - firma FAIR PLAY 2010
Fair PlayUdział w konkursie „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" wiązał się z wnikliwą oceną komisji konkursowej dotyczącej działalności firmy, jej rzetelności, stosowania zasad etyki i norm moralnego postępowania w relacjach z klientami, kontrahentami oraz pracownikami.

Badanie przeprowadzała Komisja Konkursowa, której audytorzy badali między innymi relacje firmy z klientami i dostawcami, konkurencją, sposób załatwiania reklamacji, terminowość wywiązywania się ze zobowiązań wobec interesariuszy oraz stosunki z pracownikami.

Przyznanie nagrody FAIR PLAY oznacza, że firma REKUPERATORY.PL w swojej działalności biznesowej kieruje się uczciwymi zasadami współpracy i dbałością o dobry interes klientów, pracowników i kontrahentów.

Źródło: Rekuperatory.pl